Timbrul de arhitectură OAR are o nouă identitate vizuală

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România anunță schimbarea identității vizuale a Timbrului de arhitectură, prin care sunt finanțate proiecte culturale și proiecte editoriale de interes național din domeniul arhitecturii.

Astfel, le reamintim tuturor beneficiarilor de finanțări acordate de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură în sesiunea de finanțare martie 2020 că au obligația, conform Normelor metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii, aprobate prin Hotărârea Consiliului național al OAR nr. 1685/23.09.2019, și contractului de finanțare semnat, să utilizeze noua identitate vizuală a Timbrului de arhitectură.

PREVEDERI CONTRACTUALE IDENTITATE VIZUALĂ BENEFICIARI PROIECTE CULTURALE

  • Beneficiarul se obligă să menționeze pe toate materialele de promovare – afișe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare: „Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură”.
  • Beneficiarul se obligă să insereze, în mod obligatoriu, pentru proiectele culturale bilingve următoarea mențiune : „This project is supported by the Romanian Order of Architects, from the Architectural Stamp Duty.”
  • Beneficiarul se obligă să insereze logo-ul Ordinului Arhitecților din România – Timbrul de arhitectură pe toate materialele de promovare, conform Ghidului de utilizare a logo-ului OAR.

PREVEDERI CONTRACTUALE IDENTITATE VIZUALĂ BENEFICIARI PROIECTE EDITORIALE

  • Beneficiarul va specifica pe coperta a patra a fiecărui exemplar din titlurile / revistele realizate cu finanțare nerambursabilă prețul de vânzare prevăzut în Fișa de calcul economic și va face mențiunea pe una din coperți sau pe pagina de gardă Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.
  • Beneficiarul se obligă să insereze, în mod obligatoriu, pentru proiectele editoriale bilingve, următoarea mențiune: „This project is supported by the Romanian Order of Architects, from the Architectural Stamp Duty” și se va imprima codul de bare.
  • Beneficiarul are obligația de a insera logo-ul Ordinului Arhitecților din România – Timbrul de arhitectură pe carte / revistă și pe toate materialele de promovare, conform Ghidului de utilizare a logo-ului OAR.

De asemenea, acestea au fost publicate pe site-ul OAR, secțiunea Proiecte culturale, în articolul START Sesiunea de finanțare din Timbrul Arhitecturii 2020.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale poate atrage modificarea cuantumului finanțării sau pierderea acesteia.