Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la noile reguli pentru restaurarea și conservarea habitatelor degradate în UE

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
potrivit celei mai recente evaluări a naturii UE de către Agenția Europeană de Mediu (2020)

Refacerea naturii: Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord cu privire la noile reguli pentru restaurarea și conservarea habitatelor degradate în UE

Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la un regulament privind refacerea naturii. Propunerea urmărește să instituie măsuri pentru refacerea a cel puțin 20% din zonele terestre și maritime ale UE până în 2030, precum și a tuturor ecosistemelor care au nevoie de refacere până în 2050. Aceasta stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic și obligații specifice pentru refacerea naturii în fiecare dintre ecosistemele enumerate – de la terenuri agricole și păduri până la ecosistemele marine, de apă dulce și urbane.

Acordul provizoriu va trebui să fie aprobat și adoptat formal de către co-legiiuitori înainte de a intra în vigoare. Noile reguli vor contribui la refacerea ecosistemelor degradate în habitatelor terestre și marine ale statelor membre și la atingerea obiectivelor generale ale UE privind mitigarea și adaptarea la schimbările climatice.


Refacerea naturii înseamnă sprijinirea refacerii ecosistemelor degradate sau distruse prin îmbunătățirea structurii și a funcțiilor acestora, cu obiectivul general de a spori reziliența și biodiversitatea în natură. Mai multe detalii, https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/nature-restoration/

Pentru ecosistemele urbane, Consiliul și Parlamentul au convenit că statele membre ar trebui să asigure o tendință de creștere a zonelor verzi urbane până la atingerea unui nivel satisfăcător. Consiliul și Parlamentul au convenit că statele membre ar trebui să se asigure că nu există nicio pierdere netă de spații verzi urbane și de acoperire a coronamentului în zona urbană între data intrării în vigoare a regulamentului și sfârșitul anului 2030, cu excepția cazului în care ponderea spațiului verde în ecosistemele urbane este deja de peste 45%.

Acordul provizoriu include obligația statelor membre de a identifica și elimina barierele create de om în calea conectivității apelor de suprafață, pentru a transforma cel puțin 25 000 km de râuri în râuri cu curgere liberă până în 2030 și pentru a menține conectivitatea naturală refăcută a râurilor.

Mai multe informații aici: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2023/11/09/nature-restoration-council-and-parliament-reach-agreement-on-new-rules-to-restore-and-preserve-degraded-habitats-in-the-eu/.