Informații utile despre programul Noul Bauhaus European

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Punctul Național de Contact – Noul Bauhaus European – România din cadrul Ministerului Culturii ne-a transmis, în atenția tuturor celor interesați, următoarele noutăți referitoare la programul Noul Bauhaus European :

1.     Prezentările a 3 proiecte care au obținut finanțare prin NEB PRIZES – un document util pentru a aprofunda înțelegerea conceptelor de cercetare și inovare în programul NEB în interesul cetățenilor și al comunităților de pe plan local.

2.     Prezentarea discuțiilor din cadrul ședințelor Punctelor Naționale de Contact NEB din statele membre UE și analiza compatibilităților dintre NEB și Horizon Europe elaborată de reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului UE, printre altele.

3.     Rezultatele proiectului de asistență tehnică NEB dedicat ADR-urilor din România și finanțat de Comisia Europeană DG REGIO “Support for mainstreaming the New European Bauhaus in Romania” :

  • Instrumentele de evaluare a NEB și îndrumările finale de integrare a NEB, Matricea de autoevaluare (pentru solicitanți) și Sistemul de notare NEB (pentru evaluatori) – materiale foarte valoroase în proiectarea și execuția apelurilor NEB și care pot fi adaptate circumstanțelor specifice ale unui apel dat, fără modificarea grilelor în așa fel încât să nu atenueze conceptul și să se mențină o strictețe în evaluările proiectelor NEB.
  • Liniile directoare compilate pentru AM regionale pentru integrarea principiilor și obiectivelor NEB cu măsurile pe care un AM le poate lua dincolo de proiectarea și lansarea apelurilor în sine.