Publicație nouă: Arhitectură și Mediu Construit de Înaltă Calitate: Un Obiectiv Politic.

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Cu ocazia unui workshop organizat în cadrul Congresului Mondial al Arhitecților pe data de 3 iulie 2023, Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) și Regiunea I a Uniunii Internaționale a Arhitecților au lansat o publicație comună intitulată Arhitectură Și Mediu Construit De Înaltă Calitate: Un Obiectiv Politic.

Un repertoriu al politicilor pentru calitatea în arhitectură

Această publicație aduce în prim-plan inițiativele politice recente, la nivel UE și național, care susțin arhitectura și mediul construit de înaltă calitate, precum și Baukultur. Astfel, documentul repertoriază politici la nivelul UE care susțin această perspectivă – cum ar fi Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Davos (2018), Premiul Mies van der Rohe și altele – și câteva inițiative recente de politici din mai multe țări, care propun o abordare holistică, centrată pe cultură, binele comun și bunăstarea oamenilor. De asemenea, prezintă documente de referință ale ACE și UIA – poziții politice, publicații, linii directoare – care susțin o abordare extensivă și centrată pe cultură a mediului construit.

Baukultur, pe scurt

Baukultur de înaltă calitate se referă la gestionarea responsabilă de către societate a mediului construit și a arhitecturii. Mai înseamnă participarea sporită a societății la îngrijirea și dezvoltarea mediului construit, precum și procese bazate pe calitate pe tot parcursul ciclului de viață al proiectelor. Baukultur este o abordare holistică, care are grijă de și își propune să realizeze o societate durabilă, calitatea vieții și bunăstarea colectivă pentru toți.

Politicile naționale de arhitectură, un element esențial

Este crucial ca această abordare să fie adoptată de către politicieni și inclusă în politici publice, programe de finanțare și legi relevante. În prezent, se arată în acest document, există politici de arhitectură naționale/regionale în mai multe țări și legi, iar multe dintre acestea au o abordare cuprinzătoare a arhitecturii mediului construit, considerată ca o preocupare transversală capabilă să genereze multiple beneficii și valori în diferite domenii și să definească un set de inițiative și acțiuni, în special promovarea conștientizării publice cu privire la importanța unui mediu construit de înaltă calitate. Spre exemplu, legea arhitecturii adoptată în Spania în 2022, menționează că:

Arhitectura este un bun de interes public datorită contribuției sale la crearea identității culturale, calității vieții, bunăstării, coeziunii sociale și incluziunii, sănătății, legăturii sale cu protecția siguranței și sănătății lucrătorilor, consumatorilor și utilizatorilor, relevanța sa în privința reducerii efectelor schimbărilor climatice și adaptării la acestea, precum și importanța sa economică.

De asemenea, Franța a adoptat recent o lege (2021) care urmărește să accelereze tranziția ecologică  și care include măsuri referitoare la mediul de trai, printre care: încetarea folosirii prețului ca singur criteriu pentru atribuirea unui contract public, obligația de a instala panouri fotovoltaice sau acoperișuri verzi la construirea, extinderea sau renovarea consistentă a clădirilor comerciale sau industriale cu suprafața de peste 500 m2.

Politica de arhitectură și instrumentele de guvernanță urbană

Unul dintre principalele beneficii ale politicilor de arhitectură a fost dezvoltarea de noi instrumente de guvernanță urbană care nu existau anterior în unele țări, cum ar fi demersuri de conștientizare și educaționale, utilizarea concursurilor de arhitectură etc. Unele administrații au înființat departamente sau organizații specializate responsabile de implementarea inițiativelor și acțiunilor care promovează calitatea arhitecturii. Politicile arhitecturale pot avea însă un impact pozitiv doar dacă sunt implementate eficient și finanțate corespunzător, se mai arată în document.

Vă invităm să consultați documentul integral (în limba engleză) aici.