Raport Good Living, Bruxelles – despre locuirea de calitate în mediul urban

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rapport de la Commission d’experts – October 2021

Administrația Regiunii Bruxelles – Capitale a stabilit o comisie de experți din mediul academic și profesioniști, coordonată de arh. Oana Bogdan, care să definească obiective și recomandări pentru Regulamentul Regional de Urbanism.

Raportul rezultat, făcut public în 2021, Good Living, ține cont de alte reglementări din domeniu, dar și de cadrul european (New European Bauhaus, Declarația de la Davos, ș.a.), stabilește reguli care vor trebui avute în vedere de arhitecți și administrații și își propune, în general, să fie un instrument aplicabil pentru calitatea vieții și a mediului.

Acesta este dezvoltat pe regiunea Bruxelles, dar este de interes mai larg, dată fiind tematica și obiectivul acestuia.   

Premise raport

Câteva dintre premisele de la care a pornit comisia sunt:

 • fiecare proiect care necesită o autorizație de construire este considerat ca o contribuție durabilă pentru întregul oraș;
 • pentru un spațiu urban de calitate, este necesară o viziune comună, împărtășită de administrația publică, comunități, societate;
 • a construi este un act de cultură;
 • amenajare teritorială pornind de la spațiul deschis existent;
 • un mediu urban adaptat oamenilor și nevoilor acestora;
 • calitatea locurilor în care trăim depinde de calitatea spațiilor deschise și a celor interioare.

Piloni dezvoltare spațiu construit

Acestea converg către necesitatea cultivării unei culturi a spațiului construit, care se sprijină pe următorii piloni:

 • Guvernanță – care implică, printre altele, facilitarea participării publicului;
 • Mediu – protejarea patrimoniului, a resurselor naturale, a biodiversității și a solului, eficiență energetică, mobilitate și materiale de construcție durabile, regenerarea peisajelor naturale și culturale, ș.a.;
 • Diversitate – societate incluzivă, conectarea persoanelor, utilizările mixte ale spațiilor;
 • Spiritul locului – a ține cont de nevoile sociale, psihice și culturale ale locuitorilor;
 • Funcționalitate – un spațiu urban de calitate răspunde nevoilor de accesibilitate, confort, sănătate, siguranță ale locuitorilor.

În mare, raportul pledează în favoarea locuirii cotidiene de calitate, a calității spațiilor deschise, a de-densificării sau re-densificării rezonabile, a proximității naturii, a spațiilor publice, pentru mai multă vegetație și biodiversitate, pentru rețele de “prospețime”, un teritoriu mai rezilient din punct de vedere climatic și mai echitabil din punct de vedere social și ia în calcul o perspectivă pe termen lung.

Raportul formulează mai mult de 90 de recomandări în acest sens, care acoperă trei tematici principale: urbanitate, spații deschise și locuire.

Accesare raport

Raportul Good living în limba franceză poate fi consultat AICI. Versiunea în limba engleză a raportului va fi făcută publică în curând.