Concluziile consultării preliminare privind reabilitarea și restaurarea Parcului Cișmigiu, inițiate de PMB

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a participat joi, 12 noiembrie 2021, la consultarea preliminară privind reabilitarea și restaurarea Parcului Cișmigiu, monument istoric de grupă valorică A, în teritoriul căruia se găsesc mai multe componente clasate, la rândul lor, în Lista monumentelor istorice.

Această întâlnire de lucru a fost inițiată de Primăria Municipiului București (PMB) în scopul identificării, împreună cu profesioniști și membri ai societății civile, a căilor potrivite de abordare a viitoarelor intervenții pe care PMB vrea să le demareze.

La consultare au participat reprezentanți ai Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București -ALPAB, Institutului Național al Patrimoniului – INP, Asociației Peisagiștilor din România – ASOP, Grupul de inițiativă civică Cișmigiu, alături de membri PMB direct implicați în realizarea acestui obiectiv, printre care Matei Damian, director executiv, și Adrian Bold, arhitect șef. Ordinul a fost reprezentat prin prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, Vicepreședinte OAR Concursuri, iar din partea Filialei Teritoriale OAR București a participat arh. Emil Ivănescu, președinte.

Direcții de discuție

Discuțiile s-au orientat în două direcții, ambele importante, care au întrunit consensul tuturor participanților.

1. Situația proiectelor, studiilor și intervențiilor de până acum

Participanții la eveniment au recapitulat critic situația proiectelor, studiilor și intervențiilor de până acum, precum și poziția lor în raport cu starea parcului și cu practicile corecte de regenerare, amenajare, întreținere.

Amintim, succint, trei acțiuni concrete întreprinse în ultimii ani.

  • În 2018, ALPAB a iniţiat realizarea Planului Urbanis Zonal – PUZ şi a Regulamentului Local de Urbanism – RLU pentru parcurile Carol, Cişmigiu şi Herăstrău. După predarea studiilor de fundamentare (inclusiv Studiu istoric şi Studiu peisagistic), niciunul nu a mai fost continuat de către beneficiar.
  • studiile de delimitare a zonelor de protecţie pentru cele trei parcuri au fost avizate de Ministerul Culturii, după consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (SUZP) şi a Comisiei Naţionale de Arheologie.
  • În 2019, Alpab a continuat contracte demarate anterior sau în paralel referitoare la unele dintre aceste parcuri. În cazul parcului Cişmigiu, s-a realizat un Studiu de Fezabilitate, care urmărea lucrări de intervenţie în parc, printre care crearea unei alei în lungul parterului central. În urma unor proteste venite din mediul profesional şi din cel al comunităţii, la PMB au fost organizate întâlniri a căror concluzie a fost necesitatea de corelare între documentaţiile în curs, adică PUZ şi SF. 

2. Propunere pași logici de urmat pentru reabilitarea și restaurarea Parcului Cișmigiu

  • Reluarea, actualizarea și finalizarea PUZ și a studiilor istoric şi peisagistic pe care acesta se bazează, întrerupte de administrația anterioară. PUZ-ul este necesar deoarece va conduce la stabilirea modului de intervenţie permis în parc (opţiuni majore de restaurare, plan de intervenţii, restricţii şi permisivităţi în utilizare), după avizarea de către autorităţile responsabile şi după consultarea publicului;
  • Elaborarea, în paralel, din iniţiativa şi cu finanţarea PMB-ALPAB, a planului de gestiune şi protecţie  a parcului, plan multianual, permanent, menit să asigure întreținerea preventivă a ansamblului construcţiilor şi amenajărilor, în legătură cu monitorizarea stării acestora şi cu restricţiile şi permisivităţile induse de valoarea arhitecturală, istorică, peisagistică, tehnică;
  • Propunerea unor acțiuni imediate de curățare a parcului de obiectele amplasate ilegal (semnalistică, jardiniere, ceas etc.) care dăunează peisajului, urmând ca lista acestor obiecte să fie discutată cu un grup de specialiști deja implicați în studiile de până acum.    

Concluzii discuții

ALPAB (autoritatea contractantă a PUZ) și-a asumat sarcina de a relua discuția în cadrul Primăriei Municipiului București, cu prezentarea situației exacte a documentației existente până acum, astfel încât protecția, regenerarea și restaurarea Parcului Cișmigiu să se poată realiza în mod profesionist, cu respectarea cadrului legal.

Până acum nu a fost convocată o nouă întâlnire pe subiect.

Material realizat de prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, Vicepreședinte OAR Concursuri.