Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) a fost publicat în Monitorul Oficial

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
SIC în Monitorul Oficial

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură – SIC a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 342/7.IV.2022 și Monitorul Oficial al României nr. 342 bis.

Modulele componente ale Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură au următoarea structură:

a) Misiunile de proiectare (anterior aprobate prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România nr. 860/20122), prevăzute în anexa nr. 1;

b) Estimarea timpului procesului de proiectare (Platforma comună de precalcul), a cărei metodologie de elaborare este prevăzută în anexa nr. 2;

c) Metode de calcul al onorariilor — Metodologia de elaborare și ghidul de utilizare al instrumentului de calcul al costului orei de proiectare, bază pentru calculul onorariului, prevăzută în anexa nr. 3;

d) Modele de contracte de prestări servicii și de servicii de proiectare, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 4—6.

Art. 2. — Conținutul platformei comune de precalcul este unul dinamic, actualizarea și completarea datelor fiind permanente.

Art. 3. — Conținutul celorlalte module poate fi revizuit în funcție de contextul profesional, modificările legislative naționale și internaționale.

Art. 4. — Documentele prevăzute la art. 1 se comunică tuturor filialelor și membrilor.

Art. 5. — Ordinul Arhitecților din România va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și, în temeiul art. 20 lit. c) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va supune avizării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Culturii Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură.*

Art. 6. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt publicate în Monitorul Oficial al României nr. 342 bis.

*Reamintim că Ordinul Arhitecților din România a anunțat, la 22 noiembrie, avizarea finală a Sistemului de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură (SIC) de către cele două instituții publice abilitate, conform legii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Culturii.

Acest instrument complex este util atât arhitecților, cât și clienților lor din sfera privată sau publică, de exemplu autorități centrale și alte instituții naționale, regionale sau locale implicate. El poate fi utilizat ca „instrument de cunoaștere performant și corect, care pune bazele unei colaborări echitabile, oneste și profesioniste, așa cum trebuie să fie arhitectura.” apreciază arh. Alexandru Găvozdea, președinte Ordinul Arhitecților din România.

Modulele Sistemului de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură pot fi accesate pe site-ul Ordinului Arhitecților din România la secțiunea dedicată: https://oar.archi/sic/.