Sunt deschise înscrierile la ultima sesiune 2021 de acordare a dreptului de semnătură

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Înscrierile pentru cea de-a patra (și ultima din acest an) sesiune online de acordare a dreptului de semnătură au loc până pe data de 25 octombrie inclusiv. Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019.

Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 25 noiembrie – 15 decembrie 2021. 

Important

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, rugăm candidații să parcurgă cu atenție documentul Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDScare li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară interviul online.

Documente necesare

Astfel, subliniem faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea în spațiul de stocare tip Cloud, pus la dispoziție de către OAR fiecărui candidat în timp util, a următoarelor documente, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului  privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând  o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); această prezentare grafică trebuie să urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018.

Invităm candidații la obținerea dreptului de semnătură să își pregătească încă de pe acum materialele ce le vor fi necesare la interviu, pentru ca în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google Drive, să acționeze cu eficiență și celeritate.

Menționăm că, din motive de siguranță sanitară, pe perioada pandemiei nu mai este necesară trimiterea în format fizic la sediul OAR a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor.

Bibliografie

Vă invităm să parcurgeți cu atenție secțiunea DOCUMENTE CARE REGLEMENTEAZĂ PROCESUL DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ din ACEASTĂ PAGINĂ DEDICATĂ.

Succes tuturor candidaților!