Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere. Etapa a II-a – apel de participare

8 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Pro Patrimonio începe anul acesta un proiect nou de studiu şi cercetare pentru faţadele clădirilor istorice din România, „Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere”.  Proiectul pornit în 2019 —  ce a avut ca scop inventarierea și cunoașterea tipurilor tencuieli și de texturi moderniste, înțelegerea rețetelor și a tipurilor de degradări — va intra astfel într-o etapă nouă, mai complexă. Se doreşte studierea metodelor de reparație a degradărilor, prin colectarea şi realizarea de probe mai ample, analize de materiale, acces pe şantiere de restaurare pentru studiu şi testare, colaborarea cu instituţii publice, furnizori de materiale şi antreprenori.

Call de participare

În cadrul proiectului,pentru a realiza un studiu care să fie relevant şi util la nivelul ţării în rândul arhitecţilor şi constructorilor care se ocupă de repararea, refacerea şi restaurarea clădirilor istorice, Pro Patrimonio îşi exprimă intenţia şi nevoia de colaborare cu trei categorii mari de organizaţii:

  1. Furnizori şi producători de materiale pentru construcţii pentru a afla informaţii despre produse şi materiale care pot fi analizate în cadrul reparaţiilor diferitelor tencuieli şi texturi, materiale compatibile pentru restaurare care să fie testate si analizate, consiliere tehnică pentru utilizarea produselor puse la dispoziție;
  2. Antreprenori şi beneficiari cu şantiere în lucru, cu predilecţie de faţade de clădiri istorice. În acest caz sunt necesare informaţii tehnice de pe şantierele de restaurare care lucreaza la tencuieli şi să poată să primească echipa de proiect pentru observarea soluţiilor adoptate şi a modului de lucru sau să permită experimentarea şi testarea unor reţete 1
  3. Institutele și administrațiile publice, Primării şi Direcţii judeţene de cultură care să faciliteze accesul la informaţii. La finalul proiectului toate aceste date vor putea fi prinse în caietele de sarcini.

1 Pro Patrimonio îşi rezervă dreptul să aleagă din sfera largă de degradări doar cele mai des şi grav întâlnite.

Pentru a uşura strângerea acestor date vă rugăm să completaţi acest Google Form sau să trimiteţi un email la adresa propatrimonio.romania@gmail.com până pe 28 aprilie 2023.

Necesitate

Multe cereri de continuare şi aprofundare a acestei prime cercetări au urmat în toată această perioadă, semn că nevoia de a afla mai mult există în rândul profesioniştilor — atât arhitecţi, ingineri — cât şi a publicului larg interesat de păstrarea sau recuperarea clădirilor istorice. Acestea au dus la continuarea investigării printr-un studiu mai extins care să combine partea practică cu cea teoretică şi să aducă date noi, mai complexe.

Echipa de proiect este formată acum din specialişti, arhitecţi şi istorici,  din Bucureşti şi Timişoara cuprinzând studii de caz din aceste oraşe. Pentru a lărgi aria investigaţiei sunt de interes şi cazuri din alte localităţi. Pentru partea practică se doreşte colectarea de probe ale diverselor tencuieli istorice şi analiza lor de laborator; intrarea în contact cu șantierele în curs pentru a observa și documenta intervențiile; realizarea de măsurători mai precise in situ (de exemplu umiditatea zidului în caz de degradări / desprinderi de pe suport).

Pe tipurile de degradări identificate deja în etapa I  (murdărie, fisuri, desprinderi de suport și graffiti) se va structura o baza de informații care vor fi prelucrate pentru a găsi posibile soluții de intervenție. Soluțiile vor fi propuse spre testare șantierelor în curs în urma unor protocoale de colaborare.

Metodologia de studiu va urmări identificarea cauzelor degradărilor, măsurarea/cuantificarea acestora, analiza posibilităților de stopare a degradărilor și soluții de intervenție. Se va avea în vedere principiul autenticității, prin conservarea cât mai mult a substanței originare. În cazurile de

refacere se va pune accent pe reproducerea rețetelor și materialelor originare. Soluțiile propuse sau documentate în cursul studiului vor fi analizate critic, cu avantaje, dezavantaje, limitări și condiționări de utilizare.

Proiectul își propune colectarea şi analiza informațiilor și soluțiilor testate. Acestea vor fi publicate ulterior pe site-ul fundației într-o zonă dedicată acestei teme iar materialele vor fi organizate pe tipologii și rețete de tencuieli, și studii și teste de intervenții.

Direcţii de studiu

Principale direcții de studiu vor fi:

  1. Colectare directă de probe și măsurători directe de date fizico-chimice ale straturilor suport (compoziție, umiditate) și analize de laborator ale probelor prelevate. Se propune analizarea comparativă în două sau trei laboratoare de specialitate pentru a înțelege mai bine compoziția mortarelor și natura materialelor. Măsurătorile fizico-chimice au în vedere corelarea datelor obținute cu tipurile de degradări observate;
  2. Colectare indirectă de informații de la șantiere în curs (tipul de degradare, rețete, mod de intervenție) prin identificare de situri în lucru și stabilirea de contacte cu responsabilii de șantier;
  3. Cercetare în literatura de specialitate, consultare cu producători de sisteme și materiale și propuneri de detalii și modalității de intervenții pentru diferite cazuri; 
  4. Testare practică a unora dintre soluțiile studiate pe șantiere în curs, partenere în cercetare;
  5. Comunicarea permanentă a proiectului prin încărcarea pe site-ul fundației a informațiilor analizate și recomandărilor sau soluțiilor testate și sub formă de dezbaterii periodice cu comunitatea profesională. Soluțiile prezentate vor fi analizate critic și prezentate cu avantaje, dezavantaje, limitări și condiționări de utilizare; 
  6. Implicarea de parteneri în studiu: primării, direcții de cultură, proprietari de clădiri, asociații de profil, producători de sisteme, produse pentru reabilitări și reparații.

„Texturi uitate – tencuieli istorice. Cercetare și studii practice pentru reparații și întreținere” este un proiect realizat de Fundaţia Pro Patrimonio, susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură şi PSC Group.

Resurse

Imagini

Proiect 2019 „Texturi uitate: Bucureștiul interbelic” 

Ghid „Texturi uitate: Bucureştiul interbelic. Reţetar de tencuieli” – Pro Patrimonio ediția a doua, 2021 

SOS patrimoniul. Intervenții civice 

Echipa de proiect

Şerban Sturdza. Consilier de specialitate pe toată durata proiectului, președinte al Pro Patrimonio România, arhitect și restaurator reputat, presedintele Ordinului Arhitecților din România (2002-2008), membru corespondent al Academiei Române – Secțiunea Arte, Arhitectură și Audiovizual (din 2010), promotor al învățării prin ateliere experimentale, interesat de meșteșuguri, trasee culturale, regenerare urbană și reabilitarea spațiului public. 

Raluca Munteanu. Este coordonator de proiecte în cadrul fundației din 2011, arhitect cu 20 ani de experiență din domeniul arhitecturii. Absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, curs de master în cadrul Fachhochschule din Köln printr-o bursă DAAD, curs de Conservare și tehnici de restaurare a lemnului, organizat de Riksantikvaren Norvegia și ICCROM, din iunie 2020 membru expert al ICOMOS.

Marius Moldovan. După absolvirea studiilor în tehnologia informației, a studiat istoria artei, cu accent pe istoria arhitecturii și arheologie clasică la Universitatea din Viena și conservarea și cercetarea patrimoniului la Universitatea din Bamberg. Revenit în țară, și-a elaborat lucrarea de masterat în arheologia arhitecturii la Viscri, ce cuprinde o documentare minuțioasă a bisericii fortificate și noutăți legate de istoria construirii sale. Acum se ocupă de inventariere, documentare, cercetare și conservare respectiv restaurare a patrimoniului construit.

Ruxandra Sacaliș. Arhitect și designer de produs, cu un MSc în Historic Conservation la Oxford Brookes University, Marea Britanie (2012); locuitoare și admiratoare a vechiului București. A participat în cadrul Fundației Pro Patriomonio la realizarea ghidului despre tencuieli interbelice bucureștene (2019) și la proiectul colecţiei de design Honest Goods care explorează dialogul dintre meșteșug și design de obiect (2016 și 2022).

Raluca Marţiş. Responsabil de comunicare pentru toate proiectele fundaţiei din 2017, inginer constructor și economist cu 20 de ani de experienţă marcom. Pasionată de patrimoniu, arhitectură și societate și de crearea de punți între aceste domenii și mediul de afaceri.

Fundația Pro Patrimonio este o organizaţie neguvernamentală nonprofit internaţională, cu filiale în România (București), Marea Britanie și Franţa. Înființată în anul 2000, fundația derulează o serie de proiecte care au ca misiune principală conservarea, salvarea și reactivarea patrimoniului cultural, cu precădere arhitectural. Acțiunile se concentrează pe proiecte practice de protejare și reabilitare a patrimoniului, precum și pe implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități, a memoriei și valorii moștenirii culturale.

Fundația desfășoară în prezent câteva programe de importanță națională și internațională, alături de o activitate permanentă de advocacy față de autorități și de consultanță și informare pentru publicul larg pe teme de Baukultur (cultura mediului construit). Printre proiectele derulate de Pro Patrimonio se numără: 60 de biserici de lemn (intervenții de urgență pe o serie de biserici aflate în pericol de distrugere), din care proiectul de conservare-restaurare a bisericii de lemn din Urși, jud. Vâlcea, este laureat al Premiilor Europene pentru Patrimoniu/ Europa Nostra 2021, Grand Prix și Premiul Publicului; Casa George Enescu din Mihăileni, jud. Botoșani; Conacul Neamțu din Olari (centrul experimental de studii şi educaţie); Vila Golescu din Câmpulung Muscel și colecţia de design și meșteșug Honest Goods etc.

PSC Group este o afacere de familie cu capital 100% românesc fondată în 1997. S-a afirmat pe piața de construcții și imobiliară, din România, prin dezvoltarea de proiecte menite să ridice calitatea vieții și să respecte principiul armoniei ân modelarea spațiului. Cel mai recent exemplu este ansamblul rezidențial destinat segmentului Premium, WIN Herăstrău.

Contact 

Fundaţia Pro Patrimonio 

Raluca Marţiş, Director de comunicare 

+40 722 673 475 

propatrimonio.romania@gmail.com