AHA Affordable Housing – Apel la acțiune

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Forum UIA, Madrid, 20 mai 2022
Sursă: https://www.ahamadrid.com/

Profesioniști din arhitectură, urbaniști, sociologi, antropologi urbani, economiști şi cercetători, reprezentanți ai guvernelor naționale, sub-naționale și locale, organizații ale societății civile, organizații inter-guvernamentale, precum și experți în probleme de locuire, s-au reunit la Forumul UIA Locuințe accesibile: Eliminarea barierelor din Madrid, Spania, în perioada 18-20 mai 2022. Aceștia au solicitat acțiuni în vederea asumării responsabilității comune privind îmbunătățirea dreptului efectiv de acces la locuințe decente, adecvate și la prețuri accesibile în întreaga lume, până în 2050.

Una dintre deciziile luate în urma Forumului a fost aceea de a înființa Platforma de Activare a Locuințelor Accesibile (affordablehousingactivation.org). Platforma constituie un spațiu deschis contribuțiilor și angajamentelor care unesc eforturile pentru îmbunătățirea accesului la locuințe. Printre obiectivele și angajamentele rețelei se numără:

  • Promovarea celor șase bariere sistemice identificate ca pe o taxonomie comună care poate să structureze diversitatea unei probleme atât de complexe;
  • Promovarea monitorizării și urmărirea indicatorilor relevanți și a acțiunilor întreprinse pentru susținerea unor inițiative în vederea diagnosticării situației și a facilitării analizei și luării deciziilor, ținând cont de bariere și de diferite niveluri și scări de acțiune;
  • Promovarea calității în procesele de realizare și proiectare a locuințelor la prețuri accesibile (…);
  • Încurajarea rolului artei și culturii, al științei și inovării în vederea găsirii unor soluții durabile și inovatoare, dar și accesibile pentru toți cetățenii; 
  • Consolidarea activității interdisciplinare pentru a da viață idealului de durabilitate a construcțiilor, locuirii și mediului construit. 

Printre cele șase bariere identificate, se numără:

1. INADECVAREA (NEVOIA DE LOCUINȚE, CERERE ȘI OFERTĂ)

Numărul caselor.

Condițiile de locuire. 

Creșterea și proiecțiile demografice. 

Raportul dintre amprenta urbană și creșterea populației.

Numărul de locuințe din așezările informale.

2. POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI (POLITICI ȘI LEGISLAȚIE) 

Recunoașterea dreptului la locuință. 

Existența recensămintelor și a cadastrelor. 

Strategii pentru a limita extinderea urbană. 

Bugetul alocat politicilor locative. 

Existența instrumentelor de urbanism care protejează terenul rezidențial.

3. FINANȚARE 

Prețul casei adecvat nivelului de venit. 

Numărul creditelor ipotecare.

Dobânda ipotecară.

Nivelul sărăciei.

Calitatea pieței muncii.

4. PROIECTARE URBANĂ ŞI DEZVOLTARE

Accesibilitatea serviciilor de salubritate, energie și telecomunicații. 

Accesul la spațiul public și mediul natural.

Accesul la facilitați si servicii. 

Poluarea fonică și a aerului.

5. PROMOVARE SI PRODUCȚIE

Numărul caselor construite.

Prețurile materiilor prime și ale transportului. 

CO2 asociat cu construcția de case.

Ponderea sectorului construcțiilor în PIB

6. PROPRIETATE ŞI POSESIUNE

Numărul de locuințe conform regimului de proprietate.

Protecția drepturilor de proprietate.

Existența unui registru public al proprietății. 

Valoarea investițiilor din sectorul imobiliar.