Calendarul și bugetul sesiunii de finanțare 2024 prin Timbrul arhitecturii

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România anunță calendarul sesiunii din acest an de finanțare prin Timbrul arhitecturii. Anul acesta, apelul de proiecte se deschide oficial pe 4 septembrie iar perioada de depunere a cererilor de finanțare expiră pe 4 octombrie. Calendarul complet pentru toate categoriile de proiecte eligibile precum și detalii despre sumele disponibile, mai jos.

Calendarul sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale:

 • 4 septembrie 2024 ― 4 octombrie 2024 – Depunerea dosarelor pentru finanțare
 • 7 octombrie ― 17 octombrie 2024 – Verificare administrativă (juridică și financiar contabilă)
 • 18 octombrie 2024 – Acces dosare pentru comisii
 • 25 ― 31 octombrie 2024 – Jurizarea proiectelor
 • 1 noiembrie 2024 ― Anunțarea rezultatelor jurizării
 • 4 noiembrie 2024 ― 7 noiembrie 2024 (ora 17.00) – Depunerea contestațiilor
 • 8 noiembrie 2024 ― 11 noiembrie 2024 – Analiza contestațiilor
 • 12 noiembrie 2024 ― Trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații
 • 13 noiembrie 2024 ― Publicarea rezultatelor finale
 • 14 noiembrie 2024 ― 14 decembrie 2024 – Contractarea pentru proiectele editoriale

Calendarul sesiunii de finanțare pentru proiecte culturale și cu componentă pronunțată de cercetare:

 • 4 septembrie 2024 ― 4 octombrie 2024 – Depunerea dosarelor pentru finanțare
 • 4 octombrie ― 25 octombrie 2024 – Verificare administrativa (juridică si financiar contabilă)
 • 25 octombrie 2024 – Acces dosare pentru comisii
 • 1 noiembrie 2024 ― 7 noiembrie 2024 – Jurizarea proiectelor
 • 8 noiembrie 2024 ― Anunțarea rezultatelor jurizării pe site-ul oar.archi
 • 11 noiembrie 2024 ― 14 noiembrie 2024 (ora 17.00) -Depunerea contestațiilor
 • 15 noiembrie 2024 ― 18 noiembrie 2024 – Analiza contestațiilor
 • 19 noiembrie 2024 ― Trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații
 • 20 noiembrie 2024 ― Publicarea rezultatelor finale pe site-ul oar.archi
 • 20 noiembrie 2024 ― 20 decembrie 2024 Contractarea pentru proiectele culturale care au obținut finanțare

Cine poate aplica?

Proiecte editoriale (cărți și reviste): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • edituri constituite ca societăți comerciale;
 • organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Programe/proiecte culturale/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, prin care se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o filiala teritorială; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Anuale/bienale de arhitectură: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România. 

Itinerare de expoziții: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, pentru expoziții proprii sau pentru expoziții inițiate de instituții publice de cultură sau educație; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare:

 • forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;
 • filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;
 • organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;
 • instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.

Sume scoase la finanțare

Pentru sesiunea 2024, suma scoasă la finanțare pentru oferte culturale este de 5.600.000 lei, din care:

 • a) 900.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului;
 • b)  1.200.000 lei pentru anuale/bienale de arhitectură inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului;
 • c) 1.600.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de organizații neguvernamentale, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate;
 • d) 150.000 lei pentru itinerări de expoziții inițiate și realizate de filialele teritoriale ale Ordinului, prin intermediul cărora se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecţi, societăți comerciale sau de instituţii publice de cultură ori educație (în baza unui acord de parteneriat încheiat intre aceste entități și una sau mai multe filiale teritoriale ale Ordinului), organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu prevederile legale care au activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.
 • e) 1.000.000 lei pentru școli de vară, inițiate și realizate de filialele teritoriale ale Ordinului, organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.
 • f) 750.000 lei pentru proiecte cu componentă pronunțată de cercetare.

Pentru sesiunea 2024, suma scoasă la finanțare pentru proiecte editoriale este de 1.500.000 lei, din care:

 • a) 1.000.000 lei pentru cărți;
 • b) 500.000 lei pentru reviste.

Despre Timbrul arhitecturii

Timbrul arhitecturii este un instrument financiar din familia timbrelor culturale din România, alături de timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și cel de divertisment, gestionate de organizațiile de creatori respective. Pentru domeniul arhitecturii, acest instrument recent apărut – în anul 2000 – îndeplinește un rol asumat constant de organizațiile profesiei, începând chiar cu prima ei formă de organizare, Societatea Arhitecților Români, înființată la 26 februarie 1891, anume acela de sprijinire a arhitecților și de stimulare a dezvoltării domeniului arhitecturii. Încă din primul său statut, între misiunile Societății, regăsim socializarea și schimbul de idei, dezvoltarea cunoștințelor prin conferințe, dezbateri, lecturi și excursii de studiu, organizarea de expoziții, recompensarea calității arhitecturale, susținerea membrilor și, nu în ultimul rând, cercetarea problemelor care privesc profesia. 

La mai mult de 130 de ani după acest moment inaugural al organizării profesiei, cele două organizații care o reprezintă astăzi, fiecare pe alt palier, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Uniunea Arhitecților din România (UAR) gestionează fondurile provenite din aplicarea timbrului arhitecturii, ducând mai departe obiectivele de durată ale domeniului arhitecturii. 

Programele și proiectele susținute de OAR cu finanțări din timbrul arhitecturii contribuie la îndeplinirea misiunilor organizației, așa cum sunt acestea definite prin lege, respectiv protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură și urbanism și urmărirea exercitării competente și calificate a profesiei de arhitect. Obiectivelor de durată ale organizației, amintite doar pe scurt aici, li se adaugă obiectivele și imperativele societății noastre actuale, cum ar fi căutarea de soluții la criza climatică și a biodiversității, inechitatea socială, dar și digitalizarea culturii și a interacțiunilor umane.  

În spiritul misiunii de a asigura calitatea în arhitectură și urbanism, OAR a aderat la sistemele de evaluare și generare a calității în mediul construit recent dezvoltate pe plan internațional, de la Sistemul de la Davos (High-Quality Baukultur), la Noul Bauhaus european (New European Bauhaus) și Obiectivele dezvoltării durabile. Începând din acest an, sistemele de calitate sunt indicate ca referințe pentru dezvoltarea de proiecte propuse pentru finanțare din timbrul arhitecturii, iar aplicarea lor este o prioritate pentru OAR. 

Timbrul arhitecturii exprimă angajamentul OAR către societate, în sprijinul unei practici profesioniste, echitabile, inclusive, altruiste și creative, în beneficiul tuturor. 

Ștefan Bâlici, Președinte, Ordinul Arhitecților din România

Timbrul arhitecturii este un timbru cultural (taxa parafiscală), din aportul beneficiilor serviciilor de arhitectură pentru care se solicită autorizația de construire. Timbrul arhitecturii reprezintă 0,05% din valoarea de investiție din domeniul construcțiilor. 

Timbrul arhitecturii este utilizat ca program de finanțare pentru societate, prin sesiuni anuale dedicate proiectelor culturale, editoriale și cu componentă pronunțată de cercetare relevante pentru domeniu. 

Mai multe informații despre Timbrul arhitecturii, aici.

Ghidul aplicantului ediției 2023 poate fi consultat aici.