NORME METODOLOGICE DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ // FORMA APROBATĂ

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR APROBATE DE CONSILIUL NAȚIONAL ÎN DATA DE 11.06.2018

Anexe Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură – FORMĂ FINALĂ 

Update 8.06.2018 

Forma finală a documentelor rezultate în urma procesului de transparență decizională – urmează a fi supuse spre avizarea Consiliului Național în data de 11.06.2018:

Anexe Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură – PROIECT ACTUALIZAT

Pe lângă amendamentele formulate de către membrii OAR în timpul procesului de transparență decizională, au fost primite și o serie de observații în privința proiectului de norme. Grupul de lucru Educație, stagiu și membrii Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură au răspuns printr-o serie de documente, observațiile primite neputând fi încadrate sub forma unor amendamente așa cum sunt acestea definite prin art. 10 din Regulamentul privind înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Update 17.05.2018 

Propunerea de Norme metodologice privind acordarea dreptului de semnătură elaborată de Grupul de lucru Educație și Stagiu și de Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură.  

Necesitatea elaborării acestui document decurge din aprobarea noilor Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, în cadrul ședinței Consiliului național din data de 26 martie 2018.

În conformitate cu articolul 20 alin. (3) din Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, urmează a fi elaborate reglementări subsecvente privind acordarea dreptului de semnătură, respectiv: Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură, Criterii de evaluare a candidaților și cu Regulamentul intern de funcționare a Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură.

La momentul actual, organizarea și desfășurarea sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură sunt reglementate de Regulile și procedurile privind obținerea dreptului de semnătură aprobate prin Hotărârea Colegiului director nr. 1814/19.10.2015 

Față de prevederile din actualele reguli și proceduri, documentul propus detaliază și actualizează reglementările privind organizarea și desfășurarea sesiunilor de interviuri și stabilește procedura de înscriere la aceste sesiuni prin intermediul SIOAR. 

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL

29.05.2018: Termen limită transmitere propuneri și amendamente
4.06 2018: Colegiul Director analizează forma finală a documentului şi eventualele argumente de respingere a unor amendamente şi le transmite către Consiliul naţional pentru aprobare
11.06.2018 Colegiul Național aprobă/ respinge Normele Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ  

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil, în acest tabel;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 29.05.2018. Amendamentele trebuie trimise în format editabil, în acest tabel: