NORME METODOLOGICE PRIVIND FINANŢAREA DE OFERTE CULTURALE ŞI PROIECTE EDITORIALE DIN TIMBRUL ARHITECTURII // PROPUNERE APROBATĂ

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Update: 16.06.2017 

Regăsiți mai jos forma finală a propunerii de revizuire a Normelor Metodologice de acordare a finanțărilor din timbrul arhitecturii, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Precizăm că anexele de mai sus se completează cu anexele nr. 5-8 și 11 ale Normelor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale în cadrul sesiunilor aprobate prin Hotărârea CN nr. 536/21.03.2016, care nu au suferit modificări.

26.05.2017  

După experiența a doi ani de aplicare și de observații ale comisiilor din Sesiunile de finanțare a apărut în mod natural necesitatea revizuirii Normelor Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

Motivații:

  • necesitatea predării în formă digitală (cerută cu insistență atât de către aplicanți cât și de Comisiile de evaluare);
  • necesitatea formulării incompatibilităților legate aplicantului;
  • o formulă ușor restructurată a cererii de finanțare, care să facă parcurgerea de către comisie mai ușoară;
  • simplificarea unor cerințe legate de chestiunea financiară;
  • necesitatea arhivării unitare pe site-ul OAR;
  • condițiile de incompatibilitate ale membrilor Comisiei etc.

O a doua urgență, a fost redactarea unor NORME GENERALE pentru folosirea sumelor din timbru, situație neacoperită de actualele Norme Metodologice.

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Inițiatori proiect de modificare:

Grupurile de Lucru Concursuri și Parteneriate ale OAR

_________________________________________

Precizări

Forma finală a propunerii de Metodologie de Stagiu va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 7 iunie 2017