ORGANIGRAMA OAR

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Regăsiţi mai jos o nouă propunere de organizare a aparatului administrativ al Ordinului Arhitecților din România. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. b) din ROF, Colegiul director supune consultării publice această propunere, corelată cu modificările asupra regulamentelor OAR. 

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL 

1.03.2018 – 19.05.2018: În această perioadă este încurajată dezbaterea modificărilor propuse şi transmiterea concluziilor sub forma unor amendamente şi/ sau observaţii (Important: În această perioadă se desfăşoară şi conferinţele teritoriale, ocazie ce sperăm că va încuraja formularea unui număr cât mai mare de propuneri, reprezentative pentru profesie)
19.05.2018 – 4.06.2018: Colegiul director analizează amendamentele şi observaţiile primite şi le transmite forma finală documentului către Consiliul naţional
11.06.2018: Consiliul naţional acordă aviz pozitiv sau negativ documentul primite
30.06.2018 – 1.07.2018: Conferinţa naţională aprobă/ respinge organigrama

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 19.05.2018