Transparență decizională – Propunerea de elaborare a ghidului privind asigurările civile profesionale pentru arhitecți

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LATER EDIT 18 mai 2022

Forma documentului supus procedurii de transparență decizională, Ghid privind asigurările civile profesionale pentru arhitecți, este cea finală, întrucât nu s-au primit amendamente din partea membrilor OAR.
Documentul urmează să fie supus spre aprobare în cadrul ședinței de Consiliu național ce va avea loc în data de 14 iunie.

4 mai 2022

Asigurarea Civilă Profesională este o componentă obligatorie și vitală a activității de proiectare.

De ce obligatorie? Pentru că este impusă de Legea 10/1995 (art. 24 și art. 31) și de Codul deontologic al profesiei de architect (art. 40).

De ce vitală? Deoarece poate asigura supraviețuirea financiară a formei de exercitare a dreptului de semnătură în caz de litigiu cu un terț pentru daune semnificative rezultate din erori și omisiuni.

OAR, la nivel de filială, a încheiat polițe de asigurare civilă profesională de bază, care îi protejează pe membrii cotizanți de efectele financiare neplăcute ale erorilor, omisiunilor și neglijenței în exercitarea profesiei.

Cu toate că produsele financiare de asigurare civilă profesională sunt prezente de mult timp pe piața românească și mulți arhitecți sunt probabil deja familiarizați cu acestea, am considerat că elaborarea unui document care centralizează informațiile legate de acest subiect este necesară, acesta fiind util colegilor, cu precădere celor implicați în activitatea de management și celor mai tineri, aflați la începutul carierei.

Acest document se numește Ghid privind asigurările civile profesionale pentru arhitecți și a fost creat într-un grup de lucru al domeniului Profesie, aprobat în Consiliul Național prin HCN 1234/20.09.2021. Acest grup de lucru a avut ca misiune renegocierea cu Groupama ASIGURĂRI SA (prin broker MARSH Broker de Asigurare – Reasigurare a contractului de asigurare civilă profesională de bază, îmbunătățirea condițiilor de asigurare și informarea membrilor cu privire la acest subiect de interes pentru arhitecți, prin diverse mijloace (ghid, webinar etc…).

Ghidul își dorește să ofere răspunsuri cât mai simple la cele mai frecvent întâlnite întrebări legate de asigurările civile profesionale:

  • Ce este o asigurare civilă profesională?
  • Când este necesară achiziția unei astfel de asigurări?
  • Ce ți se poate întâmpla exact când nu te aștepți?
  • Ce produse de asigurare există în piață?
  • Care este perioada asigurată? Ce reprezintă EPR sau perioada extinsă de raportare? Ce înseamnă anterioritate?

Pe lângă răspunsul la aceste întrebări, Ghidul descrie cât mai simplu posibil terminologia utilizată în domeniu, oferă exemple din practica profesională și descrie componentele contractelor de asigurare pentru a oferi arhitecților o imagine cât mai completă și capacitate crescută de negociere cu asigurătorii.

Documentul supus procedurii de transparență decizională poate fi consultat mai jos.

Procesele verbale ale Grupului de lucru pot fi regăsite AICI.

Sugestiile pot fi transmise la adresa de e-mail: consultare@oar.archi. Data limită pentru trimiterea sugestiilor este: 16.05.2022

Datele dvs., cu caracter personal transmise prin e-mail sunt colectate în vederea comunicării cu dvs și cu scopul  respectării art. 10 alin. (4) din Regulamentul de înființare, organizare și funcționare a grupurilor de lucru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național nr. 1681/19.09.2014. Astfel, vă informăm că Ordinul Arhitecților din România, în cadrul consultării referitoare la GHIDUL PRIVIND ASIGURĂRILE CIVILE PROFESIONALE PENTRU ARHITECȚI respectă legalitatea prelucrării datelor personale conform art. 6 lit. c) din Regulamentul european nr. 679/2016 (GDPR).

Calendarul procesului decizional

04.05.2022 – 16.05.2022: În această perioadă este încurajată dezbaterea modificărilor propuse şi transmiterea concluziilor sub forma unor amendamente şi/ sau observaţii (Important: Vă rugăm să rețineți că sunt mai importante temele sau subiectele de abordat în defavoarea reformulărilor – acesta nu este un text de lege ci un ghid fără caracter de obligativitate)

17.05.2022 – 21.05.2022: Grupul de Lucru Asigurări analizează amendamentele şi observaţiile primite şi le transmite către Colegiul Director

07.06.2022: Colegiul Director analizează forma finală a documentelor şi eventualele argumente de respingere a unor amendamente şi le transmite către Consiliul naţional

14.06.2022: Consiliul naţional acordă aviz pozitiv sau negativ documentelor primite

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

  • să fie făcute în formă scrisă, în format editabil;
  • să fie motivate în drept și în fapt;
  • să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;
  • să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului).