P118/2-2013 şi P118/3-2015 în varianta “bun de tipar”

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a convocat Comitetul Tehnic de Coordonare General (CTCG)* pentru avizare cu menţiunea “BUN DE TIPAR” pentru: 

1.    Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”, indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2463/2013;

2.    Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare”, indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015;

Proiectele au primit aviz pozitiv, urmând a fi organizate ulterior de MDRAP consultări publice, propunând colectarea în continuare a observaţiilor si propunerilor şi revizuirea normativelor în funcţie de gravitatea, importanţa sau numărul propunerilor la un interval care să acopere nevoile reale ale dinamicii modificărilor tehnice şi inovaţiei. 

Ne dorim astfel lărgirea spectrului de profesionişti care contribuie la elaborarea şi actualizara periodică a acestora, prin cooptarea unei echipe de experţi, multidisciplinară (formată din specialişti din diferite domenii: arhitecţi, ingineri, reprezentanţi ai producătorilor de materiale/sisteme, reprezentanţi ai asiguratorilor, ai proprietarilor şi dezvoltatorilor, ai IGSU, etc.) care să se ocupe de normativ, atât pentru elaborare cât şi pentru modificările/adăugirile ulterioare. Acest demers stă la baza ideii generale privind necesitatea găsirii unei soluţii de actualizare a normativelor, care trebuie să fie adaptată la ritmul de evoluţie a tehnologiei. 

Comitetul Tehnic de Coordonare Generală este format din:

 • Inspectoratul de Stat în Construcţii 
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • Garda Naţională de Mediu 
 • Universitatea Tehnică de Construţii Bucureşti 
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”
 • Asociaţia Inginerilor Constructori din România 
 • Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România 
 • Asociaţia Română A Antreprenorilor de Construcţii  ARACO
 • Federaţia Patronatelor Societăţii de Construcţii 
 • Ordinul Arhitecţilor din România 
 • Registrul Urbaniştilor din România 
 • INCD URBAN-INCERC

OAR a fost reprezentat de arh. Florin Medvedovici. 

 • INIȚIATOR MDRAP
 • DATA PUBLICĂRII 26.10.2018