1
De ce un arhitect
2
Caută un arhitect
3
Ce face un arhitect
4
Cum lucrezi cu un arhitect
3
Ce face un arhitect

Ce face un arhitect

La prima întâlnire cu un arhitect, dumneavoastră (clientul) îi veți furniza acestuia informații preliminare privind proiectul care doriți să fie realizat. Aceste informații au un dublu scop: cel de a stabili obiectul ofertei de consultanță/proiectare și cel de a permite arhitectului să identifice toate (sau majoritatea) provocărilor viitoare, generate de tema de proiectare specifică, de forma și dimensiunea amplasamentului, de regulamentele de urbanism, de vecinătăți ș.a.m.d.

De la prima întâlnire cu dumneavoastră până la recepția lucrărilor, arhitectul (în cazul în care este contractat) va presta un calup de servicii, structurate într-o manieră clară și cronologică, care converg către varianta finală de proiect printr-o continuă acumulare de informații. Aceste servicii variază între consultanță (pentru a vă ajuta să luați decizii) și proiectare (formalizare a ideilor și conceptelor în specificații tehnice).

Setul de servicii pe care un arhitect trebuie (sau poate) să le presteze pentru dumneavoastră sunt denumite Misiunile arhitectului și este esențial ca, înainte să porniți la drum împreună cu acesta, să le cunoașteți și dumneavoastră.

Important!

Misiunile arhitectului sunt alcătuite din:

  • misiuni de bază – serviciile care trebuie să fie contractate și pe care arhitectul trebuie să le presteze pentru a livra un proiect de nivel calitativ corespunzător;
  • misiuni suplimentare – servicii care nu fac parte din pachetul de bază obligatoriu, dar a căror contractare și realizare este recomandată în vederea creșterii calității proiectului și a controlului investiției;

Nu lucrați cu un arhitect fără a cunoaște componența misiunilor arhitectului (consultați broșura pusă la dispoziție de O.A.R.) și nu contractați servicii de arhitectură decât dacă acestea conțin în integralitate misiunile de bază.

Pentru a clarifica care este parcursul corect și complet al unui proiect (de la primul contact între arhitect și client, până la livrarea proiectului) și pentru a facilita evaluarea ofertelor de către clienți, monitorizarea activității și controlul bunei desfășurări a proiectului, OAR a dezvoltat documentul intitulat Misiunile arhitectului.

Acest set de Misiuni a fost elaborat în conformitate cu rezultatele mai multor studii realizate de Consiliul Arhitecților din Europa și corelate cu practica românească, legislația și cadrul normativ în vigoare.

Lista misiunilor de arhitectură constituie primul modul al Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (denumit pe scurt SIC), elaborat în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul deontologic al profesiei de arhitect din data de 21.05.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 21.05.2012.

Regăsiți mai jos informații detaliate privind Misiunile arhitectului.

Misiunile Arhitectului – primul modul din SIC pentru proiectarea de arhitectură

Sistemului de informații asupra costurilor – SIC – reprezintă un instrument esențial în relația arhitect – client, clarificând aspecte privind:

  • Misiunile arhitectului (descrise în broșura de mai jos);
  • Estimarea volumul de muncă necesar (exprimat în ore) pentru realizarea unui proiect de arhitectură (link platforma aplicație SIC PCPC);
  • Estimarea costurilor orare operaționale ale birourilor de arhitectură în funcție de dimensiune, dotare ș.a.m.d. 
  • Modele de contracte de proiectare.

Celelalte instrumente – aplicația PCPC și modelele de contracte de proiectare – sunt detaliate la rubrica „Cum lucrezi cu un arhitect“.

Utilizarea Misiunilor arhitectului

Documentul se dorește a fi în primul rând o platformă de comunicare între arhitect și client, dar și între arhitect și ceilalți participanți în procesul de proiectare, de execuție a lucrărilor, și, după caz, în etapa de post‑execuție. Pe baza etapelor și a misiunilor cuprinse în documentul de față, se va putea stabili conținutul clauzelor esențiale ale contractului cu clientul: obiect (serviciile furnizate), onorariul și drepturile și obligațiile părților contractante etc.

Acest document nu ține loc de contract și nici nu va putea fi utilizat de către vreuna dintre părți ca justificare pentru nerespectarea unor obligații contractuale asumate.

Etape de proiectare și Misiunile arhitectului

Misiunile descrise în acest document sunt concepute pe baza prevederilor legale incidente în materie și reprezintă o dezvoltare firească a misiunilor propuse în documentele publicate anterior de Ordinul Arhitecților din România (OAR), coroborate cu practica profesională națională, europeană și internațională curentă.

Misiunile sunt grupate ținând cont de serviciile prestate în etapele de elaborare a proiectului, de execuție a lucrărilor, precum și în perioada de post‑execuție. Etapele sunt în principiu organizate cronologic, dar pot exista suprapuneri. Misiunile din cadrul unei etape pot fi îndeplinite în aproape orice ordine.

Misiunile din fiecare etapă se împart în două categorii principale: misiuni de bază și misiuni suplimentare. Sub denumirea de „misiuni suplimentare” se găsesc acele misiuni de care este nevoie pentru asigurarea unui serviciu de proiectare extins și a căror realizare este condiționată de existența unei solicitări exprese a clientului sau a unei prevederi contractuale.

Anexe

Anexele menite să completeze și să clarifice lista de misiuni sunt:

  • Lista de studii, expertize și alte servicii speciale;
  • Glosar;
  • Lista de specialități de proiectare.

Misiunea principală a arhitectului – șef de proiect

Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească rolul de șef de proiect în sensul de coordonator al procesului de proiectare. Având această funcție, acestuia îi revine responsabilitatea de a elabora și implementa proiectul.

Arhitectul poate conveni contractual cu clientul să se rezume la îndeplinirea doar a anumitor etape sau a unei configurații de misiuni din cele enumerate și definite prin prezentul document.

Preluarea unui proces de proiectare început de către un alt arhitect se va face cu respectarea prevederilor legale incidente și ale codului deontologic.

În cadrul documentului Misiunile arhitectului, pentru ușurința utilizării, arhitectul – șef de proiect – (coordonatorul proiectului) a fost denumit „arhitectul”.

Proiectarea generală

În cadrul documentului Misiunile arhitectului, noțiunea de Proiectant general a fost folosită doar pentru a ilustra o posibilă relație contractuală și nu se dorește să fie un sinonim pentru „arhitect” sau „arhitect – șef de proiect”. În etapa preliminară, în cadrul misiunii de ofertare, sunt descrise cele trei moduri de a oferi servicii de proiectare – doar serviciile proprii arhitectului, serviciile combinate ale unui colectiv tehnic de specialiști, sau, în anumite cazuri, serviciile pentru proiectarea generală, adică serviciile tuturor specialiștilor necesar a fi implicați în procesul de proiectare.

Proiecte speciale

Proiectele ce au ca obiect intervenții asupra construcțiilor monumente istorice, în zonele construite protejate sau în zonele de protecție a monumentelor istorice, au în componență misiunile descrise în prezentul document.

În aceste cazuri, lista misiunilor va fi configurată ținând cont de complexitatea proiectului și cerințele legale specifice. În cadrul acestei categorii de proiecte, punctul de greutate poate să cadă pe grupuri de misiuni diferite de cele aferente proiectelor ce au ca obiect realizarea construcțiilor noi în afara zonelor construite protejate sau în afara zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Urmează
4 Cum lucrezi cu un arhitect