Calitatea locuirii

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

DESPRE STUDIU

Studiul abordează calitatea locuirii în sens larg și într-un mod interdisciplinar, a fost conturat din aportul unui grup divers de parteneri și stakeholders și propune un set de criterii pentru un standard minim de calitate a locuirii, urmărind să devină un instrument de persuasiune și bază de dialog în scopul creării unor mecanisme care să îmbunătățească accesul la locuire de calitate în România.

Studiul nu se referă doar la locuință, ci vorbește despre locuire, care se desfășoară într-un cadru ce depășește limitele locuinței propriu-zise și se extinde în afara ei, în vecinătatea imediată, în cartier și, mai departe, în întregul oraș. Locuirea cuprinde ansamblul elementelor spațiale care ne definesc mediul de viață familială, socială și profesională iar locuința este elementul central în jurul căruia ne organizăm întreaga viață.

Astfel, sfera individuală a locuirii nu poate fi separată de cea colectivă și de cea publică, așa cum cadrul intim al locuirii nu poate fi separat de interacțiunile sociale și culturale. Toate acestea fac parte din viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi și impun nevoia de a gândi mai atent construcția de locuințe și revitalizarea stocului existent, în raport cu diferitele scări ale orașului: spații comune, publice, utilități, facilități, echipamente publice, corelate cu și integrate în rețeaua de dotări și spații publice ale orașului.

Modul de structurare a informației a urmărit declinarea ulterioară în multiple moduri, ce pot acționa ca portavoce profesională în sprijinul unei mai bune culturi a mediului construit:

  • metodologii, norme, grile și criterii de ierarhizare pentru evaluarea calității locuirii;
  • repere pentru certificări;
  • recomandări pentru politici publice locale / abordare integrată a dezvoltării urbane / ghidaje pentru comisii tehnice /instrument pentru ca primăriile să își facă treaba mai bine;
  • fundament pentru instrumente financiare care să sprijine decizii pe piața imobiliară sau să permită noi moduri de producție a spațiilor de locuit ca efect al unor programe / măsuri guvernamentale.

BROȘURA “CALITATEA LOCUIRII”

AUTORI

Coord. arh. Daniela Calciu

Autori: arh. Ilinca Păun Constantinescu, Laura Popa Florea, Eugen Pănescu, Vera Marin, Ileana Blum, sociolog Adrian Dan, geograf sp. planificare urbană Oana Druță, geogaf Bogdan Suditu, istoric Andrei Răzvan Voinea, ing. Mihai Negulescu

Colaboratori: arh. Oana Pavăl, editor foto-video Sergiu Brega

Generat în urma unui demers exploratoriu inițiat de OAR în 2020 și condus de echipa pluridisciplinară (think tank) formată din: Diana Stan, Alexandru Găvozdea, Oana Simionescu, Tudor Juravlea, Dorin Beu, Șerban Țigănaș, Valentina Saygo, Georgian Marcu, Tiberiu Moisa, Nansi Lungu, Radu Puchiu, Mircea Căpățână, Oana Bogdan, Ema Prisca.