1
Despre timbrul arhitecturii
2
Finanțare din timbrul arhitecturii
3
Sesiuni de finantare
4
Burse studenți
5
Școli de vară
6
Burse tineri arhitecți
7
Rezultate / Rapoarte
8
Proiecte finanțate din timbrul arhitecturii
2
Finanțare din timbrul arhitecturii

Finanțare din timbrul arhitecturii

Proiecte editoriale

Se referă la realizarea unei lucrări (carte sau revistă) în domeniul arhitecturii și disciplinelor conexe, care implică un set de operațiuni/activități precum elaborarea, traducerea, editarea, tehnoredactarea, ilustrarea, tipărirea și publicarea acestora, inclusiv în format digital.

Cine poate solicita finanțări pentru proiecte editoriale?

 • Filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • Edituri constituite ca societăți comerciale;
 • Organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 •  Instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Oferte culturale

I. Proiecte/programe/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară) se referă la producerea sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub una dintre următoarele forme:

a) program cultural: un ansamblu de proiecte culturale sau un ansamblu de proiecte și acțiuni culturale, anual sau multianual, încadrat unei teme și în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale

b) proiect cultural: o sumă de activități specifice într-un domeniu cultural sau o sumă de acțiuni culturale structurate unitar, în urma căruia rezultă un bun cultural, care nu intră în categoria proiectelor editoriale

c) acțiune culturală: prezentarea publică a rezultatului unei/unor activități în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment

II. Programe de tip anuală de arhitectură se referă la un program cultural periodic al filialelor teritoriale ale OAR de promovare a arhitecturii de calitate printr-o expoziție-concurs cu acordare de premii, precum și printr-o serie de evenimente menite să promoveze și/sau să problematizeze imaginea profesiei în societate; aceste programe se pot organiza anual sau la intervale mai mari de timp: bienale, trienale etc.

III. Itinerare de expoziții se referă la o acțiune culturală sau o serie de acțiuni culturale, tip eveniment, prin care se prezintă bunuri culturale deja existente.

Cine poate solicita finanțări pentru oferte culturale?

 • Filialele teritoriale ale Ordinului, prin intermediul cărora se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecţi, societăți comerciale sau instituţii publice de cultură ori educație (în baza unui acord de parteneriat încheiat intre aceste entități și una sau mai multe filiale teritoriale ale Ordinului);
 • Organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu prevederile legale care au activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura;
 • Operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.

Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare

Proiectele culturale cu componentă pronunțată de cercetare reprezintă o sumă de activități specifice sau de acțiuni având o componentă de cercetare, din care să rezulte un bun cultural de natură să promoveze calitatea arhitecturală către public, cu perspective de dezvoltare în folosul comunităților și profesiei și cu impact național sau internațional.

Prin bunul cultural care rezultă în urma proiectului se înțelege un livrabil transmis de către beneficiar în format digital, apt pentru a fi pus în mod gratuit la dispoziția profesioniștilor și publicului pe site-ul OAR și pe alte canale de comunicare.

Cine poate solicita finanțări pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare?

 • Forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;
 • Filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;
 • Organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;
 • Instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.

Ajutoare sociale nerambursabile

Ajutoarele sociale nerambursabile din timbrul arhitecturii (conform HCD nr. 1099/14.09.2023) se acordă membrilor OAR pentru următoarele situații:

 • tratamente medicale de urgență (maxim 5000 de lei);
 • intervenții chirurgicale (maxim 5000 de lei);
 • achiziționare de echipamente medicale necesare (fotoliu rulant, aparat auditiv etc) (maxim 5000 de lei);
 • în caz de deces (maxim 5000 de lei),

Modalitate acordare

Un ajutor social nerambursabil se va acorda prin intermediul filialei teritoriale OAR de care aparține arhitectul care solicită suma respectivă. Filiala teritorială a OAR va transmite către OAR o adresă de înaintare la care anexează cererea membrului sau a moștenitorului legal, acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1 sau Anexa 2, care poate fi descărcată mai jos), alături de copii ale documentelor medicale sau ale certificatului de deces, în funcție de situație.

Filiala teritorială a OAR va pune la dispoziția membrului sau a moștenitorului legal suma aprobată și încasată de la OAR și va transmite dovada plății ajutorului social.

Burse studenți

În fiecare an, studenții facultăților de arhitectură care intenționează să participe la o școală de vară pot aplica pentru obținerea unei burse, oferite de Ordinul Arhitecților din România din bugetul Timbrului arhitecturii.

Prin aceste burse, OAR susține activitățile educaționale care pun studenții arhitecți în contact direct cu profesia, precum și cu diverse aspecte ale culturii mediului construit, în cadrul activităților derulate în cadrul proiectelor tip Școli de vară.

Informații complete despre burse sunt disponibile AICI.

În 2021, numărul total de burse acordate este 60, iar cuantumul unei burse este de 800 lei. Înscrierile au fost deschise până pe 24 iunie și în data de 5 iulie câștigătorii au fost anunțați AICI.

Urmează
3 Sesiuni de finantare