1
De ce un arhitect
2
Caută un arhitect
3
Ce face un arhitect
4
Cum lucrezi cu un arhitect
4
Cum lucrezi cu un arhitect

Cum lucrezi cu un arhitect

După prima întâlnire dintre dumneavoastră (client) și un arhitect, furnizarea informațiilor preliminare către acesta (temă de proiectare inițială, amplasament lucrare, ș.a.m.d.) și ofertarea de către arhitect a serviciilor de proiectare structurate conform Misiunilor arhitectului, va urma partea de evaluare a ofertei (sau a ofertelor dacă au existat discuții cu mai mulți arhitecți) și de contractare propriu-zisă.

Pentru a veni în ajutorul arhitecților și clienților/promotorilor, Ordinul Arhitecților din România a elaborat două instrumente după cum urmează:

  • Instrumentul de estimare a volumului de muncă necesar (exprimat în ore) pentru realizarea unui proiect de arhitectură (Platforma Comună de Pre Calcul – PC-PC);
  • Modelele de contracte de proiectare.

Aceste instrumente oferă atât arhitectului, cât și clienților / promotorilor baza necesară pentru a calcula volumul de muncă aferent proiectului (stabilit obiectiv în baza unei metodologii științifice) și pentru a formaliza relația contractuală în baza unor contracte cadru de proiectare, adaptate tipologiilor de servicii pe care arhitecții le prestează de regulă în practica profesională.

Important! Verificați ofertele luând ca termen de comparație același indicator! (ore de proiectare, tarif/oră), ținând cont întotdeauna de Misiunile ofertate (ce face efectiv arhitectul în proiect). Nu contractați pachete de servicii incomplete care nu conțin integral misiunile de bază.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND ACESTE INSTRUMENTE

Context

În conformitate cu directivele Comisiei Europene, asociațiile și uniunile profesionale din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să renunțe la orice reglementare care ar putea îngrădi libera concurență. Unul dintre argumentele care au stat la baza promovării acestui cadru juridic a fost acela că „nu există nicio garanție că la fixarea tarifelor obligatorii se iau în considerare criterii care țin de evoluția pieței sau că există vreo legătură între fixarea prețurilor și asigurarea unui standard înalt de calitate”.

Astfel, Ordinul Arhitecților din România a retras sistemul de tarife minimale recomandate, ceea ce a avut ca urmare proliferarea prețurilor de dumping, iar această consecință s-a repercutat în mod nefericit asupra calității proiectelor de arhitectură.

Disfuncții în practica profesională

OAR consideră că actuala piață dereglementată prezintă și alte neajunsuri, cum ar fi faptul că, în contextul dat, nici clientul unui contract de servicii de arhitectură, nici executantul acestuia nu dispun de informații transparente pentru a putea judeca dacă valoarea contractului încheiat este justă în comparație cu nivelul pieței. Mai ales în acest cadru normativ care a suferit o dereglementare prin desființarea tarifelor minimale, există nevoia de a putea estima cât mai bine resursele ce trebuie alocate pentru realizarea unui obiectiv de arhitectură, acest lucru fiind necesar atât arhitecților cât și clienților contractelor de proiectare și construcții.

Experiențe internaționale și prevederi legislative locale

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, urmând modelul asociațiilor profesionale ale arhitecților din alte țări membre UE (Austria, Franța sau Belgia), OAR a demarat realizarea Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea în arhitectură – proces derulat în parteneriat cu IMAS Marketing și Sondaje București.

Elaborarea Sistemului de informații privind costurile pentru proiectarea de arhitectură este o obligație a OAR, instituită prin Legea nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001. Sistemul de informații privind costurile de proiectare este avizat, potrivit legii, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de către Ministerul Culturii.

Abordarea științifică a platformei comune de precalcul PCPC

Acest sistem se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuția contractelor de arhitectură din România și având ca punct de plecare piața contractelor încheiate după anul 2000.

O primă etapă, finalizată cu succes, a presupus culegerea de informații de la arhitecții practicieni despre timpul de lucru necesar realizării/îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de obiective de arhitectură.

Au fost intervievați de către operatorii de interviu ai IMAS un număr de 469 de arhitecți cu drept de semnătură, rezultând un număr de 441 de chestionare valide prin care se măsoară timpii de execuție și cantitatea de muncă necesară (exprimată în ore) pentru realizarea misiunilor de arhitectură.

Prelucrarea datelor culese în prima etapă s-a concretizat în structurarea a două modele matematice de calcul aferente locuințelor individuale și colective.

A doua etapă a structurării Platformei Comune de Pre-Calcul a început în anul 2018, prin proiectarea unui instrument electronic de culegere de date. Astfel a rezultat, până la data de 1 ianuarie 2020, o nouă serie de 128 de chestionare valide, permițând dezvoltarea de noi modele de calcul aferente funcțiunilor care fac parte din programul Turism și Birouri și Administrație.

Baza de date obținută în urma culegerii de informații prin investigație sociologică permite cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, oferind astfel o bază de calcul pentru bugetele de proiectare, precum și posibilitatea de a justifica în mod corect și concret onorariile.

Platforma PCPC – instrument de estimare a volumului de muncă

Pentru a permite calculul duratei în ore de muncă de proiectare pentru un obiectiv de arhitectură, OAR a dezvoltat împreună cu IMAS o platformă electronică, în fapt o aplicație adresată utilizatorului care dorește informații despre volumul de muncă necesar în proiectarea de arhitectură a unui anumit obiectiv.

Aplicația dispune de rezultatele cercetării cantitative desfășurate de IMAS începând cu anul 2015. Aplicația este în sine un soft de calcul care informează utilizatorul asupra cantității de muncă necesare în medie pentru realizarea obiectivului ales.

Această aplicație prezintă interfața unui chestionar online și cuprinde câteva întrebări de poziționare a obiectivului de arhitectură (programul de arhitectură şi gradul de dificultate, suprafața desfășurată, construcție nouă sau intervenție la clădiri existente etc.) și de alegerea misiunilor de arhitectură.

După completarea acestui chestionar, utilizatorului i se va afișa numărul de ore necesar realizării obiectivului declarat şi misiunilor bifate. Pentru situațiile în care nu există  date despre timpul necesar executării unei anumite misiuni pentru un anumit obiectiv, utilizatorul este avertizat că nu există date.

Astfel organizată, platforma permite circulația liberă a informațiilor despre volumul de muncă necesar pentru realizarea unui proiect pe piața de arhitectură din România. Utilizatorul platformei electronice poate fi orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de client sau promotor al unui contract de proiectare și orice arhitect care dorește validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuției unui contract.

Prin dezvoltarea acestei aplicații și prin continua lărgire a bazei sale informaționale, OAR dorește să pună la îndemâna tuturor arhitecților, precum și a tuturor părților interesate, un instrument care să faciliteze relații contractuale juste și să contribuie astfel, implicit, la protejarea arhitecturii de calitate.

Modele de contracte de proiectare

Colegiul Director al Ordinului Arhitecților din România pune la dispoziția membrilor, cu titlu de RECOMANDARE, trei modele de contracte de proiectare.

Realizarea acestor modele este în acord cu dispozițiile Codului deontologic al profesiei de arhitect, art. 28 – 29, iar structura și conținutul acestora au rezultat atât din dezvoltarea și actualizarea formelor propuse în publicația Exercitarea profesiei de arhitect (ed. a II-a, Simetria, 2006), cât și din practica curentă (consultanță, proiectare pentru investiții cu anvergură foarte redusă).

Modelul de Contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului recomandat de OAR a fost folosit ca suport în cadrul cursurilor de formare profesională cu tema Legislația construcțiilor. Acest model de contract acoperă în mod exhaustiv toate misiunile aferente procesului de proiectare, descriind cu claritate responsabilitățile și drepturile părților, oferind un suport solid și sigur pentru desfășurarea în condiții optime și neechivoce a activității de proiectare.

Acest model de contract complet se bazează pe Misiunile arhitectului, adoptate prin hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012, ca parte fundamentală a structurii modulare a Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură.

De ce ați utiliza acest model în relațiile contractuale arhitect – client / promotor?

  • obiectul contractului este determinat prin definirea misiunilor arhitectului necesare pentru obținerea produsului final, a obiectului construit, la un standard de calitate adecvat;
  • modelul propus asigură un echilibru just între drepturile și obligațiile părților;
  • pregătește modalitățile de gestionare a situațiilor conflictuale, cu intenția de a preveni apariția acestora, inclusiv când survin din culpa arhitectului;
  • utilizează formulări generale și acoperitoare pentru o varietate de situații în corpul principal și trimite în bună măsură spre anexe contractuale pentru elementele variabile, de exemplu definirea onorariului și a eșalonării plății acestuia.

Celelalte două modele de contract: Contractul de prestări servicii (generale cu focalizare pe consultanță) și Contractul de servicii de proiectare (dedicat investițiilor de anvergură și complexitate foarte redusă) acoperă o gamă largă de prestații întâlnite în practica curentă de proiectare de arhitectură și oferă un suport simplificat pentru desfășurarea în condiții optime și non-echivoce a activității de consultanță sau proiectare.