1
Standardele de organizare
2
Avantajele concursului de soluții
3
Mod de organizare
4
Puncte de vedere
1
Standardele de organizare

Standardele de organizare

CE ESTE CONCURSUL DE ARHITECTURĂ?

Concursul de arhitectură este procedura de selecție care urmărește găsirea celei mai bune soluții pentru proiectul pe care un client ar dori să îl dezvolte. Prin „client” ne referim atât la Autorități Contractante – instituții publice, cât și la Promotori privați. Un concurs de soluții bine organizat oferă un cadru de bună practică profesională prin care poate fi obținută o arhitectură mai bună din punct de vedere conceptual, estetic și tehnic. Se pot organiza concursuri pentru o clădire nouă sau pentru reabilitarea și extinderea uneia existente, pentru un ansamblu de clădiri, pentru spații publice, părți ale orașelor sau orașe întregi. De asemenea, instrumentul concursului de arhitectură poate fi folosit pentru rezolvarea unor situații care solicită maximum de inovare.

Organizarea unui concurs de soluții presupune coordonarea mai multor elemente, dintre care cele mai importante sunt:

 • evaluarea corectă, printr-o analiză de costuri transparent justificată, a resurselor necesare – o valoare a contractului și a premiilor corect apreciată în raport cu cerințele contractului,
 • o temă de concurs bine întocmită, însoțită de studii de fundamentare, care descrie în mod cuprinzător obiectivul,
 • un juriu alcătuit dintr-o majoritate de arhitecți recunoscuți la nivel național și internațional, precum și profesioniști cu specializări complementare, care analizează proiectele comparativ, stabilind un clasament final și un câștigător,
 • o procedură clară, corectă și transparentă în toate punctele sale, de la lansarea concursului și până la finalizarea lui.
 • asigurarea anonimatului participanților la procedură.

CE TIP DE CONCURS DE SOLUȚII ORGANIZEAZĂ OAR?

Având o experiență de peste 15 ani în organizarea concursurilor, OAR poate să devină partenerul necesar în desfășurarea oricărui concurs de soluții de arhitectură. Interesul OAR ține de politica pentru arhitectură pe care o promovează și care are ca scop creșterea calității mediului construit, prin creșterea nivelului de competență profesională, competitivitate, educare și implicare a publicului. Concursurile de soluții organizate de OAR urmăresc Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. De asemenea, concursurile de soluții sunt organizate ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Ordinul Arhitecților din România organizează doar concursuri de soluții care respectă standardele internaționale de organizare a concursurilor. Urmărirea standardelor de bună practică garantează un bun rezultat în urma concursului, atât pentru client, cât și pentru participanți.

STANDARDELE OAR

Doar termenul de „concurs” de soluții de arhitectură nu este o garanție a calității rezultatului. Dincolo de importanta încărcătură culturală pe care o are concursul de soluții, drumul de la idee la implementare trebuie să respecte o serie de exigențe. Rolul acestor exigențe, pe care OAR le numește standarde, nu este numai acela de a promova buna practică în organizarea concursurilor de soluții, ci și de a sprijini cadrul bunei practici profesionale după stabilirea soluției câștigătoare.

Un concurs de soluții bine organizat împiedică apariția unor situații pe care le vedem deseori întâmplându-se în fazele de proiectare și execuție ale unui proiect. Indiferent dacă ne referim la modificarea radicală a bugetului implementării după încheierea etapei de proiectare, ori la modificarea arhitecturii soluției câștigătoare, aceste situații pot afecta în mod direct atât orașele noastre – prin realizarea unor soluții de compromis – cât și încrederea pe care o avem în instituția concursului, atunci când proiectul câștigător nu este realizat. Prevenind astfel de accidente, standardele pe care OAR le susține și promovează in organizarea concursurilor de soluții pot fi formulate, pe scurt, astfel:

1. ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PROIECTARE PRIN CONCURS

 • Contractul pentru serviciile de proiectare în vederea realizării obiectivului ce constituie obiectul procedurii va fi atribuit câștigătorului concursului. Clauzele contractului trebuie să fie corecte, adaptate pentru serviciile de proiectare și corelate cu Pachetul de concurs (Tema, Regulamentul, Propunerea financiară etc.).
 • Valoarea contractului pentru serviciile de proiectare trebuie să corespundă complexității obiectivului, să fie corect apreciată în raport cu cerințele contractului și să fie competitivă pe piață, astfel încât să constituie un argument motivant pentru participarea la concurs. Pentru a avea o participare largă la concursurile internaționale, valoarea ar trebui să fie atractivă pentru toți participanții, indiferent de țara în care activează.
 • Valoarea premiilor trebuie să corespundă cerințelor concursului și complexității obiectivului, astfel încât să fie atractivă pentru participarea la concurs, indiferent de țara de proveniență a viitorilor participanți. Pentru a asigura o participare generoasă, se vor acorda minimum 3 premii; preferabil și mențiuni, cu valori corect calibrate.

2. JURIUL PROFESIONIST ȘI INDEPENDENT

 • Juriul va fi alcătuit din profesioniști recunoscuți la nivel național și/sau internațional, va fi independent, autonom și suveran, pentru a oferi garanția unui rezultat performant și a conferi participanților încredere în profesionalismului jurizării. Componența Juriului va fi numită în mod obligatoriu înaintea lansării procedurii, deoarece aceasta contribuie decisiv la atragerea participanților, dându-le încredere în corectitudinea procedurii. Nu se admit schimbări ale componenței Juriului după lansarea procedurii, acestea putând duce la situații de incompatibilitate cu potențiali participanți, anulând efortul depus de aceștia până în acel moment.
 • Respectarea de către Autoritatea contractantă (AC) a ierarhiei de calitate stabilită de Juriu este obligatorie, ea fiind rezultatul unei selecții la care, pe lângă profesioniști, participă și un reprezentant al AC.

3. TEMA CONCURSULUI CONSTRUITĂ PE UN FUNDAMENT DEONTOLOGIC

 • Nu orice subiect de arhitectură poate deveni tema unui concurs și nu orice temă se potrivește oricărui tip de concurs, aspect pe care, dacă e cazul, elaboratorii temei trebuie să-l semnaleze către AC.
 • Elaborată de buni profesioniști. Aceștia vor transpune intențiile AC într-o formulă cât mai corect adaptată situației date și urmărind un real folos colectiv pe termen lung.
 • Fundamentată temeinic prin realizarea de studii, expertize tehnice, relevee, clarificarea situației juridice, elemente esențiale pentru a obține proiecte de calitate în cadrul concursul, dar și pentru a oferi un punct de pornire corect, ancorat în realitate, pentru demararea proiectării.

4. ASIGURAREA ANONIMATULUI

 • Procedura de anonimizare trebuie riguros urmărită prin respectarea procedurilor Secretariatului de primire și ale Comisiei tehnice și menționată clar în Regulamentul concursului. Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii Juriului a Raportului Juriului, prin deschiderea plicurilor secretizate (conform art. 109 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice).

5. CORECTITUDINEA PROCEDURII DE CONCURS

 • Calitatea unui concurs și implicit a proiectelor primite (și câștigătoare) depinde de corectitudinea condițiilor de participare precum: oferirea unui timp adecvat pentru conceperea proiectelor (minim 60 zile), condiții de eligibilitate clare, respectarea procedurile specifice etc.

DOCUMENTE CADRU

Urmează
2 Avantajele concursului de soluții