1
Despre timbrul arhitecturii
2
Finanțare din timbrul arhitecturii
3
Sesiuni de finantare
4
Burse studenți
5
Școli de vară
6
Burse tineri arhitecți
7
Rezultate / Rapoarte
8
Proiecte finanțate din timbrul arhitecturii
1
Despre timbrul arhitecturii

Despre timbrul arhitecturii

Ce este timbrul arhitecturii

Timbrul arhitecturii, ca și celelalte timbre culturale, reprezintă una dintre sursele de finanțare stabile și longevive ale sectorului cultural din România. 

Prin intermediul său, Ordinul Arhitecților din România a sprijinit începând cu 2007 dezvoltarea culturii arhitecturale și urbane, încurajând și susținând acele inițiative născute în societatea civilă sau în interiorul profesiei care contribuie la afirmarea dimensiunii culturale a arhitecturii și care, în ritm propriu, prin mijloace diferite și cu perspective care adeseori nu se suprapun, ci se completează, dovedesc că arhitectura este un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Timbrul arhitecturii pe scurt

  • Este un timbru cultural (taxa parafiscală), din aportul beneficiilor serviciilor de arhitectură pentru care se solicită autorizația de construire și este în cuantum de 0,05% din valoarea investiției;
  • Se percepe de la investitor odată cu eliberarea autorizaţiei de construire de către administrația locală, în conturile prevăzute în formularul de cerere și de dovadă de luare în evidenţă a proiectelor de arhitectură, și se direcționează, în funcţie de opţiunea arhitecţilor / conductorilor arhitecţi, către Ordinul Arhitecţilor din România sau către Uniunea Arhitecţilor din România.

Rolul și importanța timbrului

Prin organizarea sesiunilor de finanțare a ofertelor culturale și a proiectelor editoriale din timbrul de arhitectură, Ordinul Arhitecților din România sprijină inițiative, proiecte, programe, publicații și evenimente care promovează arhitectura contemporană, patrimoniul cultural, dezvoltarea durabilă, rolul arhitectului în societate, istoria și teoria arhitecturii, arhitectura ca plus-valoare pentru societate, promovarea bunelor practici, generarea unor proiecte de educație despre arhitectură, consolidând astfel cultura mediului construit.

„Sensul profund al timbrului arhitecturii este de a susține dezvoltarea noilor moduri de angrenare cooperativă a tuturor purtătorilor de interese, utilizatorilor și decidenților în scopul obținerii unei arhitecturi și a unui mediu construit de foarte bună calitate pentru toți. ”(Alexandru Găvozdea, Președinte Ordinul Arhitecților din România 2018-2022).

„Ordinul Arhitecților din România, ca organizație de creatori al cărei rol este de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice, și-a asumat responsabilitatea să utilizeze timbrul arhitecturii pentru a deschide spre publicul larg dialogul despre profesiune, rezultatul ei edificat și implicațiile lor. Odată înțeles potențialul cultural al mediului construit și, mai ales, impactul acestuia asupra calității vieții, destinatarii finali, utilizatorii arhitecturii, descoperă și cum să participe activ la edificarea, conservarea sau celebrarea mediului lor.

În consecință, timbrul arhitecturii este gândit atât ca oportunitate de îmbogățire a demersului profesional și a potențialului arhitecturii în general, cât și ca instrument generator de cât mai multe punți de dialog între actorii implicați în crearea, reglementarea, construirea și utilizarea mediului construit, în folosul calității vieții și al patrimoniului cultural.”

(arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte OAR, arh. Oana Simionescu, trezorier OAR 2018-2020).

Mulțumim Fundației Prințul de Wales care, începând cu 2019, a susținut alături de noi proiectele de tip școli de vară din cadrul ofertelor culturale.

Reportaj OAR – Timbrul Arhitecturii

Ce a însemnat accesul la fondurile din Timbrul Arhitecturii pentru câteva dintre proiectele finanțate astfel?

Ne răspund:

Filmări realizate la Casa Mincu, sediul OAR.
Un reportaj marca OAR realizat cu ajutorul:

  • imagine: Dragoș Lumpan
  • montaj: Cristina Baciu
  • viziune grafică: Ciprian N. Isac – GraphicFront
  • realizare: Atelierul de Grafică – București
  • coordonator OAR: arh. Dorothee Hasnaș
  • asistent coordonator: arh. Iulia Cucu

Broșuri proiecte finanțate

Urmează
2 Finanțare din timbrul arhitecturii