Căutăm coleg/ă în departamentul Comunicare

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România (OAR) caută un specialist comunicare care să participe, împreună cu echipa departamentului de comunicare, la:

 • implementarea strategiei organizației și a campaniilor de comunicare pentru diversele programe, proiecte și acțiuni ale OAR (ex. timbrul de arhitectură, inițiative legislative e.g. Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor) la nivel național;
 • derularea activităților de comunicare, atât interne (cu filialele) cât și externe (cu stakeholder-i relevanți, mass media, publicul general);
 • administrarea canalelor OAR de comunicare existente: site oar.archi (publicare de articole), newsletter-e și social media dar și la dezvoltarea de canale noi;
 • elaborarea și prelucrarea (după caz) a unor elemente de conținut: texte, comunicate, sinteze, prezentări sau texte pentru social media ce au ca scop atingerea obiectivelor de comunicare ale OAR și promovarea activităților Ordinului;
 • gestioneze parteneriatele media și de promovare ale OAR (presă, parteneri evenimente etc).

OFERIM: 

 • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 
 • Pachet salarial motivant; 
 • Abonament serviciu privat de sănătate; 
 • Zile de concediu corelate cu vechimea în munca (min 26 zile lucrătoare); 
 • Abonament Bookster; 
 • Bonuri de masă.  

CANDIDATA IDEALĂ / CANDIDATUL IDEAL ARE:

 • studii superioare în comunicare, relații publice, jurnalism sau arhitectură;
 • minim 3 ani de experiență în domeniul comunicării, în special în cazul în care studiile sunt în alte domenii ex. științe sociale;
 • abilități și experiență în editare de conținut, copywriting, redactare de comunicate de presă, comunicate publice și adrese oficiale;
 • experiență în gestionarea de site-uri web și social media (inclusiv monitorizare a indicatorilor de performanță);
 • experiență în colaborarea cu un departament/o echipă de grafică și supervizarea producerii materialelor grafice necesare procesului de comunicare.

CONSTITUIE AVANTAJE: 

 • cunoștințe despre arhitectură și alte teme culturale conexe acestui domeniu;
 • abilități de project management;
 • experiență similară în campanii publice și în comunicare directă cu publicul;
 • experiență în organizații, instituții sau administrație publică.

RESPONSABILITĂȚI:

 • participarea la identificarea și implementarea obiectivelor de comunicare, în concordanță cu misiunea, viziunea și strategia OAR (intern și extern);
 • administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare pentru proiectele alocate (website, Facebook, newsletter etc.);
 • supervizarea constantă a indicatorilor de performanță a activității de comunicare și elaborarea de rapoarte regulate de evaluare (monitorizare media, statistici website și social media);
 • menținerea relației profesionale cu parteneri externi (colaboratori grafică, agenții de publicitate, firme de sondare de piață etc.);
 • organizarea conferințelor de presă și pregătirea pachetului de informații & materiale aferent fiecărei conferințe;
 • susținerea de prezentări publice despre organizație și proiectele a căror comunicare o coordonează;
 • coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, logo-uri, etichete, flyere și alte materiale de comunicare/promovare, cu respectarea identității vizuale;
 • urmărirea implementării parteneriatelor media și respectarea obligațiilor de comunicare a partenerilor care derulează proiecte (co)finanțate prin timbrul de arhitectură;
 • elaborarea materialelor de prezentare ale OAR și proiectelor, în limba română și într-o limbă de circulație internațională (limba engleză de preferință), în vederea tipăririi sau a publicării on-line;
 • asigurarea promovării evenimentelor organizației (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare);
 • asigurarea de sprijin pentru activitățile de comunicare pentru evenimentele externe în care este implicată organizația și menținerea relației cu cei care susțin activitățile de comunicare pentru acest tip de evenimente.

CINE SUNTEM:

OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără și consolidarea practicii profesionale și a rolului arhitectului în relație cu autoritățile statului și cu societatea; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural.

SURSE SUPLIMENTARE DE INFORMARE:

1. website OAR;

2. pagină de Facebook OAR;

3. Legea 184 din 2001 republicată.

SELECȚIE CANDIDAȚI 

Pentru a aplica, te rugăm să trimiți CV-ul (opțional și o scrisoare de intenție) prin e-mail la adresa hr@oar.archi. Te rugăm să menționezi în subiectul e-mailul titlul postului – Specialist comunicare. 

Ne-am dori ca Scrisoarea de intenție să prezinte motivația ta de a lucra împreună cu noi și opinia pe care o ai despre relevanța domeniului arhitecturii și a mediului construit pentru societate și opinia publică. 

Te așteptăm alături de noi! Succes! 

Aplicațiile primite vor fi supuse unui proces de selecție, urmând ca doar persoanele selectate să fie contactate telefonic în vederea programării unui interviu. 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este: 26 februarie 2024