Ordinul Arhitecților din România susține păstrarea claselor de arhitectură în licee, filiera vocațională

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

UPDATE

1 februarie 2021

Pentru a sprijini inițiativa Ministerului Educației de lansare a dezbaterii publice privind proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, Ordinul Arhitecților din România a înaintat Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație această adresă cu o propunere de reconfigurare a învățământului preuniversitar de arhitectură.

Propunerea are la bază proiectul inițiat de echipa Arhitec’tool, care este susținut de organizațiile profesionale și academice, precum și de personalitățile semnatare.

21 ianuarie 2021

Ordinul Arhitecților din România reacționează ferm față de decizia de desființare a claselor cu specializarea arhitectură din cadrul învățământului preuniversitar – filiera vocațională, decizie luată unilateral de către inspectoratele şcolare judeţene.

Redăm mai jos textul integral al scrisorii deschise trimise domnului prof.univ.dr.ing. Sorin CÂMPEANU, ministrul Educației și Cercetării.

Stimate Domnule Ministru,

Ca organizație profesională și for tutelar reprezentativ pentru breasla arhitecților, am aflat cu deosebită îngrijorare despre decizia luată unilateral de către inspectoratele şcolare judeţene de desfiinţare a claselor cu specializarea arhitectură din cadrul învăţământului preuniversitar – filiera vocaţională.

Vă solicităm reanalizarea de urgenţă a acestei decizii de a elimina clasele cu specializarea arhitectură, luând în considerare impactul complex pe care acest domeniu îl are asupra societății, arhitectura reprezentând componenta esenţială a mediului construit în care ne desfăşurăm întreaga activitate, înțelegerea și cunoașterea acestuia, încă din perioada formării preuniversitare, fiind un deziderat universal. Limitarea şi eliminarea educației preuniversitare de arhitectură prin decizii cantitative, nefundamentate, este regretabilă, fiind necesară o analiză pertinentă a formației vocaționale.

În contextul lansării de către Comisia Europeană, în luna noiembrie 2020, a proiectului New European Bauhaus, un plan major paneuropean de reconsiderare şi punere în valoare a patrimoniului arhitectural existent, de stimulare a arhitecturii de calitate și de creștere a culturii cetățenilor asupra mediului construit, este absolut evident că o astfel de măsură merge fatalmente împotriva curentului. Arhitectura este o profesie liberală aflată în slujba oamenilor cu influență asupra societății, care trebuie înțeleasă nu doar de către profesioniștii care termină universitățile de profil, dar și de către publicul larg, fapt care începe din educația preuniversitară.

Învățământului preuniversitar de arhitectură, care se bucură de o tradiție de peste 145 de ani în Romania, îi revine rolul important de a asigura baza culturală necesară înțelegerii mediului construit, indiferent de direcția profesională pe care o aleg ulterior tinerii. Scopul educației de arhitectură la nivel liceal trebuie să fie înzestrarea elevilor cu un set de competențe cognitive – cunoștințe, atitudini – valori, şi aptitudini – abilități și deprinderi, care să îi ajute în viitor ca adulți în a rezolva aspectele vieții creativ, ca cetățeni cu discernământ și implicați în mediul lor de viață, dar și de a sprijinii elevii care aleg o profesie din domeniul construcțiilor.

Vă adresăm în același timp o invitaţie la dialog pe tema învățământului preuniversitar vocațional, alături de toate părțile interesate, în speranța că putem contribui la reașezarea acestuia în spiritul nevoilor societății și tendințelor europene actuale.

Cu deosebită consideraţie,

Alexandru Găvozdea,

Președinte Ordinul Arhitecților din România