ANUNȚ RECTIFICARE DOCUMENTAȚIE DE CONCURS CENTRUL INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

La solicitarea Autorității Contractante, în urma unor informații suplimentare puse la dispoziție de către Județul Cluj – Planșa concluzii – completare Studiu istoric (Anexa 8 – Documentație suplimentară), documentația concursului internațional de soluții „Centrul de Transplant Integrat Cluj” a fost rectificată după cum urmează:

AnexăConținut
Anexa 1 Tema de concurs
Tema de concurs
Sinteză suprafețe & personal (fișier .xls)
Anexa 1.R Tema de concurs – Rectificare
1.R.1. Tema de concurs – Rectificare
1.R.2. Sinteză suprafețe & personal (fișier .xls) – Rectificare
Anexa 2Regulament
 ​2.1. Regulamentul concursului
2.2. Formulare de participare
2.3. Propunere financiara
2.4. Formulare negociere câștigător
2.5. Echipa proiect
2.6. Contract de proiectare
2.7. Estimare costuri
2.8. Estimare suprafețe
2.9. Formular de identificare
2.10. Modele cereri participanți
2.11. Borderou documentație de concurs
Anexa 2.RRegulament – Rectificare
 ​2.R.1. Regulamentul concursului – Rectificare
2.R.3. Propunere financiara – Rectificare
2.R.6. Contract de proiectare – Rectificare
2.R.7. Estimare costuri – Rectificare
2.R.8. Estimare suprafețe – Rectificare
2.R.11. Borderou documentație de concurs – Rectificare
Anexa 3Documentație de urbanism și avize
 3.1. Certificat de urbanism
3.2. Extras de carte funciară
3.3. Extras Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca / format .dxf
Anexa 4Studii
4.1. Studiu istoric
4.2. Studiu de trafic
Anexa 5Expertize tehnice
 5.1. Centrul Multifuncțional Akademia – Raport de expertiză tehnică;
5.2. Centrul Multifuncțional Akademia – Studiu geotehnic;
Anexa 6Documentație suport
 6.1. Ansamblul Clinicilor Universitare – ridicare topo / format .dxf
6.2. Centrul Multifuncțional Akademia – Memoriu Tehnic Faza PAC
6.3. Centrul Multifuncțional Akademia – Plan de situație
6.4. Centrul Multifuncțional Akademia – Plan subsol 1
6.5. Centrul Multifuncțional Akademia – Plan subsol 2
6.6. Centrul Multifuncțional Akademia – Secțiune A-A
6.7. Centrul Multifuncțional Akademia – Secțiune B-B
6.8. Centrul Multifuncțional Akademia – Plan subsol  – corelare cu conturul parcelei / format .dxf 
Anexa 7Documentar fotografic
 7.1. Imagini generale din zonă
7.2. Ansamblul Clinicilor Universitare
7.3. Parcul dintre terasele II și III
7.4. Situl
Anexa 8Documentație suplimentară
 8.1. Studiu istoric – parte desenată