1
Termeni și condiții
2
Politica privind confidențialitatea
1
Termeni și condiții

Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul oar.archi. Prin accesarea și utilizarea datelor acestui site acceptați dispozițiile prezentului aviz juridic. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Prin accesarea și utilizarea datelor acestui site acceptați o serie de dispoziții pe care vă rugăm să le citiți cu atenție. Informațiile de pe acest site privesc neasumarea de responsabilitate de către OAR, informații privind drepturile de autor și asigurări din partea organizației referitor la protecția datelor cu caracter personal.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul oar.archi este proprietatea Ordinului Arhitecților din România (OAR) cu sediul în Str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, sector 1, București, cod poștal 010312, cod fiscal 14083510. OAR poate fi contactat pe adresa de e-mail [email protected]. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub incidența acestor reguli, în termenele și condițiile de mai jos precum și cu respectarea legislației în vigoare.

Utilizarea site-ului presupune implicit ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenele și condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

OAR își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor, în orice moment. Modificările vor fi făcute public în această pagină și vor intra în vigoare din momentul publicării pe site. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenele și condițiile pentru utilizarea site-ului pentru a le putea consulta în orice moment.

REGULI DE UTILIZARE

Sunteti de acord sa nu folosiți site-ul oar.archi pentru:

  • a pretinde ca sunteți o altă persoană sau instituție, sau să  indicați în mod fals afilierea cu o anumita persoana sau instituție;
  • a falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținutSunt interzise:
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa în acest scop.
  • intervenția în funcționarea serverelor de hosting OAR prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora.

Încălcarea vreuneia din aceste reguli atrage după sine răspunderea civila sau penală. OAR va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

Perturbarea, fără drept, a funcționarii sistemului informatic, prin introducerea de date false, citirea și copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii 161/2003.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și conformitatea informațiilor furnizate.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Ordinul Arhitecților din România (numit mai departe Ordinul sau OAR) întreține acest site pentru a facilita accesul publicului și membrilor OAR la informații legate de activitățile sale și de politicile Ordinului în general. Scopul OAR este să prezinte la timp informații actualizate. În cazul în care se aduc la cunoștință unele erori, OAR încerca să le corecteze. Cu toate acestea, Ordinul Arhitecților din România nu își asumă nici un fel de răspundere cu privire la informațiile prezentate pe acest site. Aceste informații au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate; uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora Ordinul nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate; nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luați la cunoștință că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Scopul nostru este reducerea la minim a consecințelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme.

Ordinul nu își asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe. Neasumarea responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Ordinului în legătură cu oricare dintre condițiile prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislația.

AVIZ PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Conținutul site-ului este proprietatea OAR și a partenerilor și conținutul acestuia nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al organizației.

Este permisă preluarea de materiale, întocmai cum sunt ele publicate, fără a suporta vreo modificare, doar în limita maximă de 500 caractere, fără spațiu, cu obligativitatea indicării sursei prin link direct către articolul de pe site-ul oar.archi sau printr-o mențiune de tip „sursa: oar.archi”.

În cazul în care doriți sa preluați orice tip de conținut de pe site-ul oar.archi în alte condiții decât cele prevăzute mai sus, ne puteți contacta pe adresa [email protected].

Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

OAR își rezerva dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.
OAR  își rezerva dreptul de a modifica sau actualiza orice informație sau drept de utilizare în orice moment fără un anunț prealabil.
In cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, vă rugam să trimiteți un email la adresa [email protected].

SERVICII ON-LINE OFERITE

Un serviciu on-line pe site-urile oar.archi este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a ameliora comunicarea între cetățeni / societăți comerciale și arhitecți, pe de o parte, și, pe de altă parte, între cetățeni și Ordinul Arhitecților. În cazul preluării de conținut de pe siteul OAR va trebui să păstrați neschimbat conținutul și să precizați proprietarul.

Modificarea conținutului unui document sau text și utilizarea lor într-un alt scop constituie o încălcare a drepturilor de proprietate ale OAR. Este interzisă utilizarea acestor conținuturi și / sau documente pe un alt site sau într-un mediu informatic în rețea.

Site-ul oar.archi oferă sau va oferi două tipuri de servicii on-line:

  • Servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, societăților comerciale, administrațiilor și altor factori decizionali acces ușor și eficient la informații, ameliorând astfel gradul de transparență și înțelegere al politicilor și activităților OAR;
  • Servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, societățile comerciale, societatea civilă și părțile implicate din sectorul construcțiilor, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile OAR.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ordinul Arhitecților din România se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica de “protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal” se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor Ordinului Arhitecților din România.

Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate. În calitate de operator de date, OAR prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă sunteți membru în foruri de conducere ale Ordinului, puteți accesa informarea privind prelucrarea datelor dvs. aici.

Fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: dreptul la informare – dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către OAR, în conformitate cu cerințele legale; dreptul de acces la date– dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare; dreptul de intervenție asupra datelor – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit:

  • (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  • (iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul OAR din Str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, sector 1, București, cod poștal 010312. Totalitatea site-urilor OAR furnizează link-uri către site-uri terțe. Din moment ce nu le putem controla, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Anumite pagini web de pe site sunt prevăzute cu un buton Înscriere concurs / Adaugă o întrebare care activează o fereastră pop-up unde sunt înregistrate datele furnizate de dvs., care se centralizează într-o bază de date proprie site-ului. 

Urmează
2 Politica privind confidențialitatea