53 – CO3110 – SC ART TEST DESIGN SRL

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Autor principal: ION JUSTIN BARONCEA

Coautori: CRISTINA GINARA, IOANA NANIS, ALEXANDRU IVANOF

Colaboratori arhitectură: ANDREI ANGELESCU, EMANUEL BIRTEA, IULIA PANAIT, ALEXANDRU VOICU

Planșa 1

“COPCI”

1. OBSERVAȚII DE ORDIN GENERAL

Vecinătatea imediată a râului este ocupată de mașini parcate sau în trafic. Densitatea podurilor in raport cu lungimea albiei este redusă, rezultând distante relativ mari intre obiective aflate pe maluri opuse. Cele doua particularități enunțate mai sus au drept consecință lipsa utilizării râului de către pietoni, atât pentru promenada cat si pentru a traversa rapid/eficient zona de influență a oglinzii de apă pe direcția est-vest.

În același timp, dezvoltarea fondului construit recent în geometrii de tip “ecran” limitează zona de influență a râului, implicând scurtcircuitarea relației în profunzime a oglinzii de apă cu țesutul urban adiacent.

2. FUNDAMENTAREA PROPUNERII

Conectarea eficientă a celor două maluri și construcția unui ecosistem urban continuu și echilibrat pe ambele vecinătăți ale oglinzii de apă implică dezvoltarea unei soluții generale pe direcții perpendiculare pe axa râului.

Propunerea se structurează în profunzime pe baza unor aliniamente/vectori de plantație majoră care traversează țesutul urban și se depliază pe verticală, ocupând terasele fondului construit. Lucrăm așadar cu două volume vegetale, unul la nivelul malurilor și altul la nivelul acoperișurilor clădirilor, ordonate perpendicular pe firul cursului de apă.

Structura și pasul “luncii” urbane determină dezvoltarea elementelor de detaliu din cadrul propunerii, atât la nivelul circulațiilor pietonale, cât și la nivelul sistemelor construite de conectare ale celor două maluri. Încercăm să definim un singur țesut urban integrat în fondul vegetal.

Planșa 2

3. CRITERII GENERALE DE PROIECTARE

COPCI

Conexiunea dintre cele două maluri se densifică, reducând astfel timpul de traversare și conectare a punctelor aflate de o parte si de alta a râului. Dâmbovița se transformă dintr-o barieră într-un mecanism de conexiuni rapide și într-un sistem de atractori. Râul devine loc de întâlnire, loc de joacă și “întrerupător” temporal.

COPCI – instrumentele transformării oglinzii de apă din barieră în spațiu “util”.

MULTIFUNCȚIONALITATE, ECOSISTEM URBAN

Intenția propunerii este de a transforma cursul râului într-un ansamblu multifuncțional integrat în care mix-ul de programe ludice și de conexiuni urbane rapide să fuzioneze într-o colecție de platforme flotante. Ansamblul multifuncțional este subordonat în același timp atât regulilor care definesc lunca urbană cât și necesităților de conectivitate pietonală ale contextului urban. Construim practic un ecosistem multifuncțional integrat.

Planșa 3

TIPURI DE COPCI

Sistemul constructiv pentru COPCI este de tip prefabricat, specific construcției pontoanelor flotante. Modelul ales implică un număr redus de operatori atât în timpul procesului de montaj, cât și în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. În proiectarea COPCILOR folosim materiale ușoare și sisteme de prindere mecanice, reversibilitatea și adaptabilitatea constituind criterii fundamentale ale propunerii.

COPCI pentru tranzitul pietonal rapid – platforme flotante prevăzute cu rampe de acces, se pot reamplasa în funcție de necesitățile circulației pietonale. Pot fi reconfigurate și extinse cu elemente complementare în funcție de poziția pe care o au pe albia râului.

COPCI pentru sporturi urbane mixte – half pipe pentru skate, trotinete, role sau BMX. Pot fi folosite atât pentru traversarea rapidă cât și pentru antrenamente sau concursuri. Suprastructura poate funcționa sezonier (se poate demonta si depozita pe timpul iernii) iar infrastructura poate fi reconfigurată pentru integrarea altor funcțiuni (derdeluș pentru sănii sau simplă conexiune pietonală).

COPCI pentru pescuit – prevăzute cu plute motorizate (motoare electrice și puncte de încărcare montate pe pontonul “fix”) cu capacitate pentru doi pescari. Pluta de pescuit este la rândul ei multifuncțională, având și rol de punct de iluminat, purificator/filtru de apă, sistem de irigație pentru plantația de aliniament și sistem de vaporizare a apei pentru reducerea disconfortului termic în perioada verii. Plutele de pescuit se pot deplasa pe oglinda de apă între două COPCI, putând fi ancorate in spații proprii decupate în pontoanele fixe.

Planșa 4

COPCI PENTRU ACTIVITĂȚI SEZONIERE CONEXE

Patinoar – flotant. Se va amplasa sezonier în zona malului adiacent Bibliotecii Naționale. Va fi accesat cu ajutorul unui ponton pietonal cu o singură rampă. Platforma de gheață se va așeza pe o structură flotantă similară cu cea a restului COPCILOR. Pontonul va include o bancă modulară pentru echiparea și dezechiparea patinatorilor. Casa de bilete și postul pentru închirierea patinelor se vor realiza din structuri prefabricate (demontabile) din rigle de aluminiu similare celor folosite pentru construcția pontoanelor flotante.

Cinematograf – gonflabil. Se va amplasa sezonier în zona malului adiacent Bibliotecii Naționale. Va fi accesat cu ajutorul unui ponton pietonal cu o singura rampa. Ecranul va fi o structură gonflabilă montată pe mal în apropierea pistei de biciclete. Pontonul va include sisteme de “ancorare” a bărcilor pneumatice. Spectatorii pot închiria bărcile atât pentru vizionarea filmului cât și pentru plimbări pe oglinda de apă sau pescuit. Casa de bilete și postul pentru închirierea bărcilor se vor realiza din structuri prefabricate (demontabile) din rigle de aluminiu similare celor folosite pentru construcția pontoanelor flotante și vor fi reutilizate pe timpul iernii pentru deservirea patinoarului. Turnul pentru retroproiecție va folosi același tip de structură modular demontabilă.

Lista rămâne deschisă.