Consultare publică OAR: Norme metodologice privind securitatea la incendiu și protecția civilă

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Sursă foto: https://www.mai.gov.ro/.

În data de 22 martie, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în consultare publică proiectul de ordin al ministrului de resort pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Acest demers vine ca urmare a modificării actelor normative superioare prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor și a Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cerința fundamentală de securitate la incendiu instituie obligația ca fiecare construcție să fie proiectată și executată în așa fel încât, în caz de incendiu:

  • stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată;
  • apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate;
  • extinderea focului către construcțiile învecinate să fie limitată;
  • ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace;
  • să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție.

Prezentul chestionar își propune să colecteze opinii ale arhitecților referitoare la proiectul de ordin, urmând ca, pe baza acestora, OAR să formuleze și să transmită autorităților emitente o poziție a profesiei.

Vă invităm să contribuiți cu opinii completând FORMULARUL DEDICAT până pe 4 aprilie.