Contribuția OAR privind OUG pe tema semnăturii electronice calificate în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Cu ocazia lansării în consultare publică de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a proiectului de act normativ Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, Ordinul Arhitecților din România a colectat opinii ale arhitecților și, pe baza acestora, cu participarea membrilor Grupului de lucru Legislație Generală, a transmis către autoritatea emitentă punctul de vedere al profesiei.

VĂ PREZENTĂM, SUCCINT, CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE DIN DOCUMENTUL TRANSMIS:

OAR a atras atenția asupra nevoii de adaptare a preambulului proiectului de OUG, astfel încât acesta să corespundă situației juridice actuale, respectiv stării de alertă instituite prin Legea nr. 55/2020 cu privire la unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin natura restricțiilor pe care starea de alertă le impune, se justifică necesitatea realizării cu celeritate a unui cadru legal privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul construcțiilor, inclusiv în activitatea arhitecților.

De asemenea, prin modificările propuse, Ordinul urmărește clarificarea obiectului și modului de aplicare al Ordonanței de Urgență. În acest sens, am comunicat necesitatea de a introduce noi obligații în seama prestatorilor de servicii de încredere certificați, referitoare la emiterea, modificarea ori suspendarea dreptului de folosință a semnăturii electronice calificate, dar și în seama autorităților competente să acorde dreptul de practică profesioniștilor care doresc să achiziționeze acest instrument digital.

Mai mult, cu scopul de a se realiza o distincție clară între semnătura electronică calificată cu aplicabilitate generală și cea destinată utilizării de către profesioniștii din domeniul construcțiilor, OAR a semnalat necesitatea ca certificatele calificate pentru semnături electronice acordate în baza prevederilor Ordonanței de Urgență să includă, pe lângă datele reglementate prin  Regulamentul UE nr. 910/2014, și informații  cu privire la calitatea profesională, identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică, precum și denumirea autorității competente care a acordat dreptul de practică titularului semnăturii electronice calificate.

Menționăm că după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență în discuție, profesioniștii vor avea posibilitatea să opteze pentru modalitatea de semnare și utilizare a documentelor rezultate din activitatea profesională în relație cu autoritățile publice:

  • fie offline, prin semnătură olografă, însoțită de aplicarea parafei profesionale;
  • fie online, cu semnătură electronică calificată, emisă cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG.

Vă invităm să citiți 

  • DATA PUBLICĂRII 20.05.2020