OAR, UAR, APUR, ASOP iau poziție împotriva intenției de amputare a legislației privind spațiile verzi!

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

27 iunie 2023 – Ordinul Arhitecților din România (OAR), Uniunea Arhitecților din România (UAR), Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) și Asociația Peisagiștilor din România – AsoP iau poziție împotriva intenției de amputare, prin amendamentele introduse ieri în Parlament, a legislației privind spațiile verzi.

Ca urmare a introducerii și adoptării ieri, în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei Deputaților, a unor amendamente la legea spațiilor verzi, nejustificate, deosebit de nocive și contrare interesului public general, a căror promovare s-a încercat anterior în cadrul procesului de adoptare a proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC),

În calitate de organizații care reprezintă profesiile domeniului arhitecturii, urbanismului și amenajării peisajului,

Ne manifestăm dezacordul total față de conținutul nociv al acestor amendamente – pe care le considerăm un atac la sănătatea și calitatea vieții oamenilor – cât și față de mecanismul prin care acestea sunt forțate în forul decizional, într-o manieră care ignoră interesul public general.

Amendamente nocive și criticate, care au fost aduse recent proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor CATUC (vezi punctul de vedere OAR aici) sunt transferate acum, în forme chiar mai grave, în proiectul de modificare a legii spațiilor verzi (PL-x nr. 668/2018 privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților). În ambele cazuri, proiectele de lege au fost elaborate de specialiști din domeniile respective  – în cazul CATUC, cu implicarea OAR – și au fost apoi analizate și avizate de specialiști din structurile administrației centrale, întregul proces fiind gestionat în acord cu exigențele profesionale și cu interesul public general, pentru ca acum să fie deturnate și compromise prin amendare politică, în beneficiul privat, individual.

Concret, noile amendamente reprezintă o amputare a infrastructurii verzi, (printre altele) prin:

  • Restrângerea reglementării urbanistice a spațiilor verzi la terenurile aflate în proprietatea statului și a instituțiilor sale, fapt ce înlătură posibilitatea de a reglementa noi spații verzi în documentațiile de urbanism (PUG și PUZ) anterior realizării procedurilor de expropriere;
  • Eliminarea protecției pentru spațiile verzi private, inclusiv prin neinventarierea acestora în Registrul Local al Spațiilor Verzi;
  • Permisiunea de a strămuta spațiile verzi aflate în proprietate privată, prin derogări de la legislația națională de protecție a mediului (OUG nr. 195/2005) și, în consecință, fragmentarea coridoarelor ecologice și peisagere, precum și eliminarea unor ecosisteme urbane importante, care aduc beneficii reale calității vieții;
  • Micșorarea procentului minim obligatoriu de spațiu verde cu acces public de la 30% (conform formei adoptate de Senat) la 10%, fără acces public, lucrări de construcții noi ce implică transformarea destinației terenului;
  • Încurajarea înlocuirii spațiilor verzi reale cu spații construite sau amenajate fără vegetație (ex. platforme betonate sau jardiniere).

Precizăm, că prin natura sa, activitatea de urbanism presupune stabilirea – în mod echitabil, atât pentru proprietari publici, cât și privați și în acord cu interesul general – a unor limitări asupra modului de utilizare a terenurilor și de construire. Doar în acest mod se poate asigura dezvoltarea armonioasă și echilibrată a localităților și conviețuirea normală a locuitorilor. Ceea ce se încearcă acum în Parlamentul României reprezintă exact contrariul – legiferarea în beneficiul unora, în detrimentul tuturor celorlalți.

Riscăm să pierdem astfel, cu toții, speranța la un mediu curat și sănătos – care este de fapt un drept garantat prin Constituție și pentru care spațiile verzi sunt cruciale. Riscăm să pierdem echilibrul dezvoltării localităților și posibilitatea unei calități mai bune a vieții. Totul pentru interese private, punctuale.

Ceea ce se întâmplă în acest moment reprezintă, de asemenea, încălcarea opiniei specialiștilor implicați în elaborarea actelor normative și subordonarea interesului public unor interese individuale punctuale.

De asemenea, atragem atenția că prin vulnerabilizarea legislației asupra infrastructurii verzi, România riscă să rateze ambițioasele obiective ale Pactului Verde European și ale Strategiei UE privind biodiversitatea 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre, care își propun oprirea reducerii suprafețelor ecosistemelor verzi urbane și facilitarea biodiversității. Prin limitarea protecției oferite spațiilor verzi, această intervenție de amputare a legislației privind spațiile verzi va duce în siaj la împiedicarea dezvoltării de orașe și așezări umane reziliente, capabile să facă față schimbărilor climatice și sociale prin care trece societatea umană în prezent.

Tragem un semnal de alarmă cu privire la efectele nocive ale amendamentelor aduse și ale mecanismelor de legiferare care încalcă interesul public și în mod flagrant principiile de amenajare a teritoriului și ale urbanismului și solicităm revenirea la dezbaterea profesională serioasă pentru identificarea celor mai bune soluții pentru legislația sectorului arhitecturii, construcțiilor și urbanismului.