Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA INSTALAȚIILOR TERMICE, CONDIȚIONAREA AERULUI, GAZE CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
I 38-1981Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale. B.C. nr.12/1981 
I 35-1982Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oțel ROTERM. B.C. nr.9/1982 
I 39-1982Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil. B.C. nr.12/1982 
I 40-1982Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalațiile de încălzire centrală. B.C. nr.2/1983  
I 42-1985Instrucțiuni tehnice pentru executarea și exploatarea instalațiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.  B.C. nr.8/1985  
GP 017-1996Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire  solară. B.C. nr.10/1998 
GT 016-1997Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a aparatelor de condiționare de fereastră. B.C. nr.11/2000 
NP 018-1997Normativ pentru proiectarea, execuția exploatarea și postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori. B.C. nr.4/1997 șiB.C.nr.14/1997 
ME 002-1997Manual de specificații privind instalarea, exploatarea și mentenanța schimbătoarelor de căldură din instalație. B.C. nr.11/2000 
GT 014-1997Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a aerotermelor de perete și tavan. B.C. nr.10/2000 
GT 015-1997Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului  de funcționare și comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.   B.C. nr.9/2000 
GT 017-1997Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos.  B.C. nr.10/2000 
GT 018-1997Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor. B.C. nr.11/2000 
ST 020-1998Specificație tehnică privind certificarea de conformitate a calității țevilor din oțel preizolate.  B.C.nr.5/2000 
GP 041-1998Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreținerea și exploatarea sistemelor și echipamentelor de siguranță din dotarea instalațiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.C. B.C. nr.10/2000 
GT 022-1999Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din rețelele de transport și distribuție. B.C. nr.3-4/2000 
 I 31-1999 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). B.C. nr.2/2000își încetează valabilitateaI 31–1976
I 33-1999Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). B.C. nr.2/2000își încetează valabilitateaI 33–1976 
NP 031-1999Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire prin radiație de pardoseală. B.C. nr.12/2000 
ST 023-1999Specificație tehnică privind controlul calității execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.Cerințe de calitate. Procedură de verificare. B.C. nr.13/2000 
NP 037/1-1999Normativ de proiectare, executare și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin stații independente. B.C. nr.1/2000 șiBroșură IPCT      
NP 037-1999Normativ de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), pentru autovehicole.  B.C. nr.1/2000  
 GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit. B.C. nr.9/2000 
ST 024-2000Specificație tehnică privind tehnologiile de execuție și procedeele de verificare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă. B.C. nr.14-15/2000 
GP 051-2000Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici.  B.C.nr.6/2001 șiB.C. nr.13/2000 
NP 048-2000Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora. B.C. nr.4/2001 șiB.C. nr.16-17/2006 
GP 056-2000Ghid pentru proiectarea instalațiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.  B.C. nr.13/2001 șiB.C. nr.1/2002 
GP 057-2000Ghid pentru instalațiilor de ventilare și climatizare folosind anemostate sau fante. B.C. nr.13/2001 șiB.C. nr.1/2002 
GT 029-2001Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire și preparare a apei calde de consum la  clădiri de locuit colective. B.C. nr.3/2002 
ST 046- 2001Specificație tehnică privind montarea și utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire. B.C.nr.3/2002 
GT 028-2001Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele și punctele termice. B.C. nr.3/2002 
GT 032-2001Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente.  B.C. nr.3/2002 
I 36-2001Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale și puncte termice. B.C. nr.6/2002își încetează valabilitateaI 36-1993
 GP 066-2002 Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale termice pentru ansambluri urbane.    B.C. nr.22/2003 
NP 029-2002Normativ de proiectare,execuție și exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate. B.C. nr.24/2003își încetează valabilitateaNP 029-1998
GP 067-2002Ghid privind determinarea suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire. B.C. nr.20/2003 
 NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – rețele și puncte termice. B.C. nr.21/2003 
NP 059-2002Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică-rețele și puncte termice. B.C. nr.12/2003 
MP 028-2003Metodologie privind echilibrarea hidraulică a rețelelor termice cu apă caldă și apă fierbinte.M.Of., p I, nr.867/05.12.2003B.C. nr.18/2006 și nr. 24/2004își încetează aplicabilitateaI 37-1981
 I 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.M.Of., p I, nr.504bis/15.07.2011B.C. nr.11/2011orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea șiI5–1998, I5/2-1998, I5/1–1994
I 13-2015Normativ pentru  proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală.M.Of., p I, nr.897bis/02.12.2015 își încetează aplicabilitateaI 13-2002 șiI 13/1-2002