Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON, BETON ARMAT ȘI BETON PRECOMPRIMAT CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
C 117-1970Instrucțiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. B.C.nr.9/1970  
P 42-1971Normativ pentru executarea construcțiilor din panouri mari. B.C. nr.5/1971 
C 162-1973Normativ privind alcătuirea, executarea și folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereți din beton monolit la clădiri. B.C. nr.7/1974   
C 11-1974Instrucțiuni tehnice privind alcătuirea și folosirea în construcții a panourilor din placaj pentru cofraje. B.C. nr.4/1975 
C 130-1978Instrucțiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor și betoanelor. B.C. nr.8/1979 
P 73-1978Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea recipienților din beton armat și beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătățiri la P 73–1978. B.C.nr.12/1978 șiB.C. nr.4/1985 
P 103-1982Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parțial, folosind armături pretensionate și nepretensionate complementare.  B.C.nr.2/1983își încetează valabilitateaP 103–1976
P 119-1983Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea și exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat și beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83. B.C. nr.1/1984 șiB.C. nr.3/1986 
P 104-1983Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea  pereților și acoperișurilor din elemente din beton celular autoclavizat.  B.C.nr.2/1984 șiB.C.nr.10/1995își încetează valabilitateaP 104-1978
C 28-1983Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oțel-beton. B.C.nr.7/1983InlocuieșteC 28-1976
C 221-1985Instrucțiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls. B.C.nr.11/1985 
C 222-1985Instrucțiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin șoc la controlul calității elementelor prefabricate. B.C.nr.11/1985 
C 41-1986Normativ pentru alcătuirea, executarea și folosirea cofrajelor glisante. B.C. nr.7/1986își încetează valabilitateaC 41-1976
P 59-1986Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton. B.C. nr.10/198 
C 226-1987Norme tehnice pentru proiectarea și executarea panourilor monostrat din betoane ușoare cu adaosuri de cenușă   și spumanți, pentru hale parter.   B.C. nr.7/1987 șiB.C. nr.9/1989Își încetează valabilitateaP 104-1978
C 212-1987Instrucțiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului. B.C.nr.9/1987își încetează valabilitateaC 156–1972
C 181-1988Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor și seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.   B.C.nr.11/1987înlocuieșteC 181–1976
C 122-1989Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea lucrărilor de construcții din beton aparent cu parament natural. B.C. nr.2/1991 
C 156-1989Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat și beton precomprimat. Procedee, instrumente și dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. B.C. nr.1/1991își încetează valabilitateaC 156–1972
C 235-1991Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. B.C. nr.3/1992 
C 237-1992Instrucțiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. B.C. nr.1/1993  
C 248-1993Instrucțiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip. B.C. nr.2/1994 
P-133/0-1994Normativ de clasificare și caracteristici geometrice a coșurilor industriale glisate.  B.C.nr.10/1995 
P-133/1-1994Normativ tehnic republican privind repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat. B.C.nr.10/1995 
NP 007-1997Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.  B.C.nr.10/1997 
GE 039-2001Ghid pentru determinarea experimentală in situ și în laborator a modulului static și dinamic de elasticitate a betonului. B.C. nr.1/2002 
GE 040-2001Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.  B.C. nr.1/2002 
ST 043-2001Specificație tehnică privind cerințele  și criteriile de performanță pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice și metode de încercare. B.C.nr.12/2002 
NE 013-2002Cod de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat. B.C. nr.8/2002 
GP 075-2002Ghid privind stabilirea criteriilor de performanță și a compozițiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.M.Of., p I, nr.576bis/12.08.2003  
PD 124-2002Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple și semirigideB.T.R. nr.16/2002 înlocuieștePD 124-84 
ST 042-2002Specificație tehnică privind ancorarea armăturilor cu rășini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor și structurilor din beton armat-proiectare, execuție.  B.C.nr.12/2002 
NE  020-2003(P 134-2003)Normativ privind proiectarea planșeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993).M.Of., p I, nr.671bis/23.09.2003B.C .nr.14/2004 șiB.C. nr.9/2006Își încetează aplicabilitateaP 134-1993
NP 093-2003Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite și a conectorilor pentru lucrări de cămășuieli și suprabetonări.M.Of., p I, nr.852/29.11.2003 B.C. nr.2/2004  
GP 081-2003Ghid privind proiectarea și execuția rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.M.Of., p I, nr.670/23.09.2003B.C.nr.13/2004 
GP 080-2003Ghid privind proiectarea și execuția consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat și din zidărie.M.Of., p I, nr.670/23.09.2003B.C. nr.1/2004 
NP 108-2004Cod de cerințe privind proiectarea, execuția, urmărirea comportării, repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat.M.Of., p I, nr.437bis/24.05.2005B.C.nr.19/2005 
P 133-2004Normativ pentru proiectarea coșurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).M.Of., p I, nr.427bis/20.05.2005B.C.nr.19/2005își încetează aplicabilitateaP 133-1996;se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004
NE 012/1-2007Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat -Partea1:Producerea betonului.M.Of., p I, nr.374/16.05.2008B.C. nr.2 /2008își încetează aplicabilitateaNE 012-1999 și orice dispoziții contrare privind producerea betonului
NE 012/2-2010Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.M.Of., p I, nr.853bis/20.12.2010B.C.nr.14/2010își încetează aplicabilitateaNE 012-1999 
 ST 009-2011 Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță.M.Of., p I, nr.337/18.05.2012B.C.nr.12/2012se abrogăST 009-2005
GP 115-2011Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.M.Of., p I, nr.129bis/22.02.2012B.C.nr.13/2012 
GP 116-2011Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.M.Of., p I, nr.766bis/14.11.2012B.C.nr.14/2012 
GP 124-2013Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.M.Of., p I, nr.583bis/13.09.2013B.C.nr.11/2013 
C 155-2013 Normativ privind prepararea și utilizarea betoanelor cu agregate ușoare.M. Of., p I, nr.583bis/13.09.2013B.C.nr.9/2013își încetează aplicabilitateaC 155–1989