Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND VERIFICAREA CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
C 204-1980Normativ cadru privind verificarea calității lucrărilor de montaj al utilajelor și instalațiilor tehnologice pentru obiective de investiții. B.C. nr.5/1981 
C 200-1981Instrucțiuni tehnice pentru controlul calității betonului în construcții îngropate prin metoda carotajului sonic. B.C.nr.6/1982 
C 205-1981Instrucțiuni tehnice  privind încercarea in situ prin încărcări statice, conform STAS 1336-1980 a construcțiilor civile și industriale. B.C. nr.1/1982 
I 27-1982Instrucțiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.cu Completări I 27 – 1982 B.C. nr.10/1982 șiB.C. nr.5/1988 
C 56 -1985Normativ pentru verificarae calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente. B.C. nr.1-2/1986își încetează valabilitateaC 56-1975
C 220-1985Instrucțiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică și a calității cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oțel cilindrice verticale pentru depozitarea țițeiului și produselor petroliere lichide. B.C. nr.9/1985 
C 180-1988Instrucțiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice. B.C. nr.2/1988 își încetează valabilitateaC 180–1976
C 244-1993Ghid pentru inspectare și diagnosticare privind durabilitatea construcțiilor din beton armat și precomprimat. B.C. nr.9/1993 
C 247-1993Îndrumător cadru privind exploatarea și întreținerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităților publice. B.C.nr.10/1993     
GT 019-1998Ghid de redactare a hărților de risc la alunecare a versanților pentru asigurarea stabilității construcțiilor. B.C. nr.6/2000  
P 130-1999Normativ privind  comportarea în timp a construcțiilor. B.C. nr.1/2000își încetează valabilitateaP 130-1997
C 150-1999Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole. B.C. nr.7/2000 își încetează valabilitateaC 150–1984
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.     M.Of.,pI, nr.877/10.12.2003B.C. nr. 19-20/2004își încetează valabilitateaC 56-1985 -Capitolele instalații
NP 137-2014Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenței betonului din construcțiile existenteM.Of., p I,  nr. 6bis/06.01.2015 C 54-81, C 231-89, C 236-91 șiC 26-85, cu completările ulterioare, cu excepția capitolelor 6 – 9 din partea a II-a a normativuluiC 26-85, își încetează aplicabilitatea