Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ȘI SOCIAL-CULTURALE CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
P 41-1973Instrucțiuni tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane. B.C. nr.9/1973își încetează valabilitateaP 41–1966
P 101-1978Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistență din panouri mari. Modificări la P 101 –1978. B.C. nr.5/1979 șiB.C. nr.3/1987 
P 92-1982Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism și administrative. B.C. nr.2/1983își încetează valabilitateaP 92–1976
 P 25-1985Normativ pentru rețeaua culturală. B.C.nr.8/1985 
P 128-1986Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici. B.C. nr.1/1987  
P 87-1986Normativ pentru proiectarea căminelor culturale. B.C. nr.2/1987 
 C 47-1986Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse de sticlă în construcții.  B.C. nr.5/1986își încetează valabilitateaC 47–1979,C 207-1981
 I 46-1993Instrucțiuni privind proiectarea executarea și exploatarea rețelelor și instalațiilor de televiziune prin cablu.  B.C.nr.12/1993 
 NP 002-1996 Cerințe esențiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiție publică în spiritul conceptului de performanță. B.C. nr.11/1996 
NP 009-1997Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru case de copii. B.C. nr.6-7/1998 
 NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee. B.C. nr.6-7/1998 
NP 011-1997Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii. B.C. nr.6-7/1998 
NP 015-1997Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora. B.C. nr.1-3/1998 
NP 002-1997Manualul pentru proiectarea și execuția construcțiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat. B.C. nr.3/1997 
NP 021-1997Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță. Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și B.C. nr.16/2001     
NP 022-1997Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță. Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul înB.C. nr.17/2001 
NP 023-1997Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni și handicapați  pe baza exigențelor de performanță. Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul înB.C.nr.18/2001 
NP 057-2002Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (indicativ NP 016-96). B.C. nr.9/2003își încetează valabilitateaNP 016-1996
NP 064-2002Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.M. Of., p I, nr.944/23.12.2002B.C. nr.7/2003 
NP 063-2002Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții. M.Of., p I, nr.945/23.12.2002B.C. nr.6/2004 șiB.C.nr.8-9/2005 
GP 089-2003Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri.M.Of.,p I, nr.917/20.12.2003B.C. nr.21/2004 
GP 088-2003Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. M.Of., p I, nr.867/05.12.2003B.C. nr.8-9/2005 
 NP 051-2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap. M.Of., partea I,nr.121bis/05.03.2013B.C. nr.5/2013se abrogăNP  051–2000