1 august 2019: se lansează selecția națională pentru premiile UIA Cuburile de Aur 2019-2020

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

1 august 2019

Ordinul Arhitecților din România are bucuria de a anunța lansarea selecției naționale a Premiilor Cuburile de Aur 2019-2020, selecție organizată de Programul de lucru al Uniunii Internaționale a Arhitecților – Arhitectura și Copiii. Premiile onorează persoanele și organizațiile care ajută copiii și tinerii să înțeleagă arhitectura.

Copiii noștri vor construi viitorul, de aceea este important să-i pregătim în acest scop. O prioritate absolută este să-i educăm în vederea conștientizării și cunoașterii valorilor mediului construit, a arhitecturii, urbanismului și dezvoltării durabile. Dezvoltarea cunoștințelor lor în aceste domenii va contribui la formarea lor ca cetățeni responsabili, în măsură să-și spună cuvântul și să influențeze strategiile politice, economice și sociale care vor sta la baza creării orașelor și a mediului lor construit.

Este simplu și necesar să le oferim aceste instrumente când sunt tineri, receptivi și plini de imaginație, calități pe care le vor folosi mai târziu pentru identificarea echilibrului optim între visele lor, aspirația către un spațiu vital ideal și unul realizabil în lumea reală.

Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur îi vor recompensa pe cei care-i pregătesc pe copiii și tinerii noștri pentru această misiune. Premiile vor impulsiona, de asemenea, conceperea de noi proiecte care participă la atingerea acestui obiectiv. 

Competitorii sunt invitați să prezinte activitățile sau produsele pe care le realizează pentru a învăța copiii și tinerii – de la vârsta preșcolară până la 18 ani – să înțeleagă arhitectura și procesele prin care ia naștere mediul construit. Acest premiu are patru categorii: 

  • școli 
  • instituții 
  • material scris 
  • material audio-vizual

Pentru calificarea în faza internațională a premiilor, competitorii trebuie să participe în primă fază la selecția națională. Câștigătorul fiecărei categorii la nivel național se califică la faza internațională a premiilor. 

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a fost înființată în anul 1948 prin reunirea arhitecților din întreaga lume, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau concepție arhitecturală, într-o federație de organizații naționale.

Scopul UIA este să le dea posibilitatea arhitecților să dezbată idei și concepte, să-și împărtășească experiențe, să-și extindă cunoștințele și să învețe din varietatea acestora, pentru a juca un rol mai pregnant în îmbunătățirea calității mediului construit și, implicit, a vieții oamenilor.

Programul de lucru UIA Arhitectura și Copiii (UIA Architecture & Children Work Programme) este un program global derulat de UIA, încadrat în tematica Arhitectura și Societatea. În cadrul acestui program, se organizează Premiile Cuburile de Aur, acordate organizațiilor/instituțiilor/formatorilor ce contribuie la consolidarea bazei culturii arhitecturale prin sprijinirea copiilor, din primii ani de școală până la 18 ani, în a înțelege arhitectura și procesele care determină formarea mediului în care trăim.

JURIUL COMPETIȚIEI

Juriul va fi format din  5 persoane, 3 arhitecți și 2 ne-arhitecți – poate include arhitecți cu experiență în activități interdisciplinare și educație pentru copii și cel puțin un specialist în educație și/sau unul în media.

Membri titulari:

Prof. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, director al Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Arh. Ana-Maria Goilav, lector universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Carmina Vakulovski, profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov, formator

Arh. Astrid Rottman, asistent în cadrul Facultăţii de Design Interior, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Arh. Emil Ivănescu, președintele Filialei București a Ordinului Arhitecților din România

Membri supleanți:

Arh. Catălin Berescu, trezorier, Filiala București a Ordinului Arhitecților București, cercetător

Arh. Cristian Borcan, membru fondator studioBASAR

CALENDAR COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

(în variantă actualizată)

februarie 2019 – lansare internațională

8 iunie 2019 – lansare proces național de nominalizare în cadrul expoziției De-a arhitectura și Street Delivery X, la UAUIM, expunerea tuturor proiectele selecțiilor naționale din 2017

8 iunie 2019 – 7 februarie 2020 – proces național de nominalizare România

7 februarie 2020 – data-limită de transmitere a proiectelor la OAR Național prin transfer la adresa concursuri@oar.archi

14 februarie 2020 – jurizare

1 martie 2020 – anunțare rezultate

1-15 martie 2020 – premiere proces național de nominalizare, cu expunerea tuturor proiectelor selecțiilor naționale din 2017 și ceremonie de premiere

Proiectele premiate la fiecare categorie vor fi recompensate cu câte 1000 de lei. 

15 martie 2020 – data-limită pentru transmiterea nominalizărilor naționale către UIA

17-18 aprilie 2020 – ședința juriului internațional și anunțarea câștigătorilor

iulie 2020 – ceremonia de premiere –  Congresul UIA, Rio de Janeiro, Brazilia

Mai multe detalii despre juriu, precum și regulamentul și documentația concursului pot fi accesate la acest LINK.

Persoană de contact: arh. Mina Sava, membră a Programului de lucru UIA Arhitectura și Copiii (0723 588 628, email: office@de-a-arhitectura.ro)