Acțiunile legislative ale OAR în cadrul Comisiilor Parlamentare din Camera Deputaților 27.09.2016

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Marți, 27 septembrie 2016 începând cu ora 14:00 au figurat pe ordinea de zi a două comisii Parlamentare ale Camerei Deputaților două proiecte de lege de mare interes pentru  profesia de arhitect precum și pentru protecția patrimoniului construit. Ordinul Arhitecților din România a fost prezent la discuții și de această dată prin reprezentanții săi arh. Alexandra Stoica și jur. Adriana Iordache, având următoarele poziții față de proiectele legislative dezbătute:

PL-x 579/2015 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15114)

Proiectul propunea scoaterea zonelor construite protejate și a zonelor de protecție în afara reglementărilor speciale de autorizare. În ședința anterioară din data de 06.09.2016, proiectul a fost respins definitiv de către Comisia de Cultură a Camerei Deputaților. De această dată, PL-x 579 a fost respins de Comisia de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, în calitate de cameră decizională, urmând să intre în plenul Camerei Deputaților cu cele două avize negative pentru votul final.

Vă reamintim faptul că în 2015, PL-x 579 a primit mai multe puncte de vedere negative din partea Guvernului. Ordinul Arhitecților din România și-a exprimat încă din toamna anului 2015 un punct de vedere negativ față de acest demers, considerându-l inoportun dezvoltării sustenabile a patrimoniului construit și a centrelor istorice în general. În cadrul acestei ședințe, proiectul a fost respins definitiv de către Comisie în urma deliberărilor.

PL-x 295/27.06.2016 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15481)

Proiectul de lege propune scutirea de impozit a monumentelor istorice care sunt întreținute/reabilitate, cu folosință neeconomică. Proiectul a  fost pe ordinea de zi a Comisiei Juridice din cadrul Camerei Deputaților, hotărându-se o amânare a discuției pentru ședința de săptămâna viitoare a comisiei.  

Vă reamintim faptul că în prezent, conform noului Cod Fiscal, scutirea de impozit a monumentelor istorice din proprietatea privată rămâne la latitudinea consiliilor locale. Deși ideea este una majoritar agreată în rândul factorilor de decizie, proiectul a primit aviz negativ din partea Guvernului pentru prima sa formă, anterioară aprobării în Senat, în care se referea la orice monument istoric cu folosință neeconomică, indiferent dacă este sau nu întreținut. Guvernul nu a exprimat încă un punct de vedere privind noua formă a proiectului. Ordinul Arhitecților din România susține acest proiect legislativ pe care îl consideră un pas înainte în stabilirea unor politici publice asumate de protecție a patrimoniului prin optimizarea legislației cadru, conform convențiilor europene de reglementare a unor facilități fiscale privind patrimoniul cultural. Acțiunea este o continuare a demersului început în luna septembrie 2015 prin care OAR solicita revenirea la forma veche a scutirii de impozite a monumentelor istorice. Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei și va trece pentru aprobare în camerele decizionale, cea de buget și cea juridică.

Ședințele comisiilor parlamentare se desfășoară săptămânal, în general în fiecare zi de marți. Ordinul Arhitecților din România va urmări în continuare parcursul acestora și va interveni în interesul profesiei. Vă invităm să urmăriți acțiunile OAR și să ne transmiteți punctele dumneavoastră de vedere!

_________________________

Ordinul Arhitecților din România

29.09.2016