Arhitecții de interior în OAR?

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Facultatea de Interior a Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București ne-a transmis un document sintetic prin care justifică oportunitatea includerii arhitecților de interior în Ordinul Arhitecților din România (Tabelul Național al Arhitecților). Printre motive se enumeră asumarea responsabilității arhitecților de interior pentru anumite categorii de lucrări de construire, reglementate prin Legea 50/1991 a autorizațiilor de construite și anume: 

– lucrări de arhitectură de interior;

– schimbarea de destinație;

– lucrări de modificare aferente interioarelor; 

Subiectul va fi discutat în cadrul Conferinței Naționale din 30 iunie – 1 iulie 2018, la secțiunea regulamentele OAR. 

Prezentarea succintă a propunerii o puteți citi la acest link