CANDIDAȚII LA PREȘEDINȚIA OAR 2018-2022

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Pentru funcția de președinte al OAR s-au înscris 4 candidați:

Dosarele de candidatură pot fi consultate prin click pe numele candidatului. Pentru protecția acestora, datele cu caracter personal au fost hașurate. 

Ne dorim o dezbatere cu candidații, prin urmare în zilele viitoare îi vom contacta pentru a stabili de comun acord data și locul oportun pentru acest eveniment.  

________________________________________________

Conform Regulamentului de funcționare OAR (art. 38): 

(1) Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu persoane juridice, de drept public ori privat, din ţară sau din străinătate, ori cu persoane fizice şi încheie, în numele Ordinului, convenţii, contracte, parteneriate, protocoale etc.

(2) Preşedintele Ordinului coordonează întreaga activitate a Ordinului şi are următoarele atribuţii principale:

a) convoacă Colegiul director, Consiliul naţional, conduce şedinţele şi duce la îndeplinire hotărârile adoptate;

b) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului şi poate delega această competenţă unui vicepreşedinte, pentru situaţii justificate;

c) dispune plata cotizaţiilor către organismele internaţionale la care Ordinul este parte sau afiliat;

d) este reprezentantul legal al Ordinului în relaţia cu salariaţii Ordinului;

e) este îndreptăţit să primească, în formă scrisă, toate hotărârile de sancţionare disciplinară dispuse de comisiile de disciplină împotriva membrilor Ordinului;

f) propune, dintre membrii Consiliului naţional, persoanele care vor fi alese ca vicepreşedinţi şi trezorier ai Ordinului;

g) dispune înscrierea arhitecţilor în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, după dobândirea dreptului de semnătură de către aceştia;

h) propune domeniile de interes pentru înfiinţarea grupurilor de lucru;

i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de celelalte foruri de conducere ale Ordinului.

(3) În caz de indisponibilitate sau absenţă temporară pentru o perioadă de până la 30 de zile lucrătoare, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreşedinţi.

(4) Preşedintele semnează hotărârile adoptate de Conferinţa naţională, Consiliul naţional şi Colegiul director.

(5) În exercitarea atribuţiilor curente, preşedintele Ordinului emite decizii şi circulare.

(6) Preşedintele Ordinului decade de drept din această funcţie dacă:

a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

Urmăriți alegerile 2018-2022 pe pagina dedicată evenimentului la acest link.