Noul model de contract de proiectare

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

18.04.2018 

___________________________  

Colegiul Director al Ordinului Arhitecților din România pune la dispoziția membrilor, cu titlu de RECOMANDARE, un model de contract de proiectare

Realizarea acestui model este în acord cu dispozițiile Codului deontologic al profesiei de arhitect, art. 28 – 29, iar structura și conținutul său au rezultat din dezvoltarea și actualizarea formelor propuse în publicația Exercitarea profesiei de arhitect (ed. a II-a, Simetria, 2006). 

Acest model recomandat a fost folosit și ca suport în cadrul cursurilor de două zile cu tema Legislația construcțiilor, parte a ofertei OAR de acțiuni de formare profesională pentru anul curent. 

Explicații detaliate despre aspectele ce au determinat revizuirea modelelor anterioare, referințele ce au fost luate în calcul și o prezentare a structurii acestuia pot fi consultate în Preambulul acestui model.

Modelul de contract se bazează pe Misiunile Arhitectului, adoptate prin hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012, ca parte fundamentală a structurii modulare a Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură.

De ce ați folosi acest model în relațiile dumneavoastră contractuale? 

–       obiectul contractului este determinat prin definirea misiunilor arhitectului necesare pentru obținerea produsului final, a obiectului construit, la un standard de calitate adecvat;

–        modelul propus asigură un echilibru just între drepturile și obligațiile părților;

–        pregătește modalitățile de gestionare a situațiilor conflictuale, cu intenția de a preveni apariția acestora, inclusiv când survin din culpa arhitectului;

–        utilizează formulări generale și acoperitoare pentru o varietate de situații în corpul principal și trimite în bună măsură spre anexe contractuale pentru elementele variabile, de exemplu definirea onorariului și a eșalonării plății acestuia.

Aceste principii fundamentale sunt enunțate pe larg în Preambul.

Ne propunem să îmbunătățim și să diversificăm acest de contract, iar observațiile și sugestiile dumneavoastră vor fi extrem de valoroase, motiv pentru care vă încurajăm să le puneți în discuție în cadrul secțiunii Conversații, pe site-ul OAR, unde juriștii organizației vor monitoriza subiectele dezbătute. 

Sistemul de modele contractuale a fost elaborat și validat în 2006 de către arh. Doina Butică, arh. Cătălina Bocan, arh. Silvia Măldărescu, arh. Alexandru Panaitescu, prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi (vicepreședinte OAR și coordonatorul GL) și avocat Serghei Perju. Forma actuală (2018) a fost elaborată de către arh. Alexandru Găvozdea, amendată de către departamentul juridic al OAR și validată de către Colegiul director al OAR.