OUG 29 și OUG 30 din 18 martie 2020 – reglementări de interes pentru arhitecți

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

23 martie 2020

Dragi colegi,

Sâmbătă dimineața au apărut în Monitorul Oficial două hotărâri de guvern ale căror măsuri pot avea impact asupra activității noastre. Este vorba despre un prim set de măsuri economice, ce vor fi completate în săptămânile ce urmează:

Cu ajutorul Valentinei Saygo, Expert contabil și Consultant fiscal, am extras pe scurt reglementările care sunt relevante pentru dumneavoastră în acest moment și le prezentăm mai jos.

Suplimentar, pentru a răspunde întrebărilor specifice profesiei noastre și problemelor dumneavoastră, miercuri, de la ora 15:30, Valentina Saygo va explica în detaliu implicațiile acestor hotărâri și vă va răspunde la întrebări. În vederea organizării acestui eveniment online, vă invităm să completați formularul disponibil aici.

Detalii despre modalitatea de acces la acest eveniment vor fi furnizate de către OAR în cursul zilei de mâine, prin canalele proprii de comunicare. 

LATER EDIT: webinarul poate fi urmărit AICI.

Sinteza primului set de măsuri economice:

 1. Se amână termenul pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, până la 30 iunie 2020, cu păstrarea bonificației de 10% până la aceeași dată, dacă se achită integral.
 2. Se extinde termenul de acordare a facilităților de amnistie fiscală și restructurare pentru perioada 1 feb 2020 – 31 iulie 2020, cu depunerea solicitării până la data de 30 octombrie 2020.
 3. Se elimină calcularea dobânzilor și a penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale datorate pe perioada stării de urgență, plus încă 30 zile după încetarea acesteia.
 4. Se suspendă măsurile de executare silită de către organul fiscal și terții popriți pe perioada stării de urgență, plus încă 30 zile după încetarea acesteia.
 5. Atenție, NU se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale pe perioada situației de urgență și nici plata acestora.
 6. IMM-urile* care și-au întrerupt total sau parțial activitatea și dețin Certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânare la plată pentru serviciile de utilități și chirie pentru sediul social și sediile secundare. La momentul publicării prezentei sinteze, nu avem reglementări pentru condițiile de emitere a Certificatului.
 7. În contractele în derulare poate fi invocată forța majoră numai după încercarea de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. Forța majoră poate fi invocată în baza Avizului de Forță Majoră, obținut de la Camera de Comerț, sau a Certificatului de Stare de Urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Articolul complet pe această temă este disponibil pe site, AICI.
 8. Nu se datorează penalități de întârziere din contractele cu autoritățile publice de către IMM-uri pe perioada stării de urgență.
 9. Sunt menționate profesiile de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, medici de familie, medici stomatologi. Urmează HG pentru stabilirea criteriilor de funcționare. Acestora nu li se aplică beneficiile de asistență socială.
 10. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea.
 11. Acordarea de facilități financiare în programul IMM INVEST. Revenim cu informare detaliată.
 12. Reglementări suplimentare pentru aplicarea Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți, pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ. Revenim cu informare detaliată.

Reglementări suplimentare pentru acordarea indemnizației de suspendare temporară a activității (șomaj tehnic):

     1. Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (inclusiv pentru cei angajați în cadrul BIA), indemnizațiile de care beneficiază salariații sunt de minim 75% din salariul de bază brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediul brut pe economie, adică în cuantum de 5.429 lei (75% este 4.072 lei brut, respectiv 2.382 lei net).

     2. Beneficiază angajatorii care se află în următoarele situații:

       – Întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei.

       – Reduc activitatea și nu au capacitatea financiară de a asigura plata tuturor salariilor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% din salariații lor. Plata se va realiza pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că înregistrează o diminuare a încasărilor cu 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are capacitatea financiară de a plăti toți angajații.

     3. Indemnizația este supusă impozitării pentru impozitul pe venit, CAS și CASS și se face de angajator din indemnizațiile încasate. Nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă (CAM).

     4. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a CAS şi a CASS se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

     5. Cererea (conform modelului aprobat prin ordonanță) pentru acordarea indemnizației se depune electronic la agențiile de șomaj, însoțită de lista persoanelor beneficiare, cerere semnată și asumată de către reprezentantul legal al societății. Cererea se depune în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

     6. Plata sumei se face în baza cererii depuse, în cel mult 30 zile de la depunerea cererii. Indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj.

      7. Alți profesioniști (cei care exploatează o întreprindere conform art. 3 Codul Civil) care nu au calitatea de angajatori și întrerup parțial sau total activitatea pe perioada stării de urgență, beneficiază de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară.

Ordinul Arhitecților din România consideră reglementările din OUG 29 și 30 din data de 18.03.2020 insuficiente pentru profesia de arhitect, sens în care a înaintat instituțiilor abilitate ale statului o adresă ce conține o serie de puncte de vedere pe tema celor două ordonanțe, solicitând sprijinul privind adaptarea acestor acte normative în vigoare pentru a asigura condiții similare și echitabile pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, indiferent de forma de organizare. Documentul integral este disponibil AICI.

Vă doresc sănătate și echilibru, atât în activitatea profesională, cât și în familie.

Alexandru Găvozdea,

Președintele Ordinului Arhitecților din România 

* În contextul legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (act.), prin IMM-uri se înțelege „orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale.”