Proiectele prin filialele OAR finanțate prin Timbrul de arhitectură 2016

14 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2016, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2016 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ și cuprinde articole dedicate câștigătorilor sesiunii de finanțări nerambursabile în 2016.

TURURI DE ARHITECTURĂ

OAR Filiala Teritorială Timiș

Loc desfășurare: Timișoara

Proiectul cultural Tur de arhitectură 2016 constă într-un set de tururi ghidate, de arhitectură, pentru publicul larg, organizate într-un mod accesibil persoanelor din afara domeniului arhitecturii. Astfel, proiectul îşi propune să ofere o mai bună înţelegere a arhitecturii şi a mediului construit și să genereze atitudini proactive faţă de peisajul urban timişorean şi protejarea patrimoniului arhitectural prin extinderea sferei de cunoştinţe a participanţilor la tururi și îmbunătăţirea accesului la informaţii de specialitate cu privire la patrimoniul arhitectural timişorean şi în general a arhitecturii de bună calitate.

Cele 10 tururi propuse în decursul lunilor octombrie și noiembrie, s-au concentrat în jurul a patru teme definitorii pentru arhitectura și urbanismul Timișoarei: Proprietăți şi locatari – Arbore genealogic, Piețele și harta orașului – Patrimoniu în așteptare, Locuirea de altădată – Elisabetin și parcurile sale, Orașul și apa – Malurile canalului Bega (traseu parcurs pe bicicletă), Detectivii urbani – Tur pentru copii. Acestea s-au desfășurat pe o durată de două, până la cinci ore și s-au adresat unui număr de 300 de participanți (260 tineri și adulți și 40 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani), selectați în urma unui proces de înscriere pe un număr limitat de locuri.

 • Timbru de arhitectură OAR: 43.475 lei

ARHITECȚII ȘI ARHITECTURA ÎN BRAȘOV. DE LA MARKPLATZ LA PIAȚA SFATULUI

OAR Filiala Teritorială Brașov-Covasna-Harghita

Loc desfășurare: Brașov

Expoziția în spațiu public „Arhitecții și arhitectura în Brașov. De la markplatz la Piața Sfatului” a adus în fața profesioniștilor și a publicului larg materialul documentar care ilustrează câteva etape esențiale în devenirea Pieței Sfatului, spațiu urban definitoriu pentru oraș. Scopul expoziției este de a surprinde acele momente documentabile detaliat, pe baza unor documente de arhivă și/sau publicații, care au condus la aspectul actual al spațiului și de a problematiza raportarea la etapele istorice anterioare în diverse momente în care au avut loc intervenții asupra pieței și clădirilor înconjurătoare. În primii ani după 1989, vidul legislativ sau al aplicării legislației și lipsa mijloacelor au făcut loc unor intervenții problematice asupra unora dintre clădiri. Mai recent, odată cu maturizarea pieței profesionale, rigoarea restaurărilor a crescut, însă, în continuare, pot apărea întrebări asupra unor decizii de intervenție, prin care se eludează etapele documentabile de sfârșit de secol XIX. Tocmai de aceea, trasarea acestei istorii a mai mult de un secol, documentabilă, a Pieței Sfatului, ar urma să fie un bun prilej de discuție asupra relevanței spațiului și modurilor de intervenție asupra lui. Proiectul a constat în cercetarea temei, la Arhivele Naționale și Biblioteca Județeană Brașov, în publicații de arhitectură și prin consultări cu arhitecți care au participat la proiectele de intervenție și restaurare a clădirilor din Piața Sfatului și expunerea ulterioară a materialelor selectate și sintetizate: proiecte de arhivă, fotografii de epocă, desene, articole și interviuri.

 • Timbru de arhitectură OAR: 20.000 lei

ȘI PE MINE MĂ INTERESEAZĂ ARHITECTURA

OAR Filiala Teritorială Brașov-Covasna-Harghita

Loc desfășurare: Sfântu Gheorghe

Proiectul “Şi pe mine mă interesează arhitectura”, ajuns în 2016 la a șasea ediție, a presupus organizarea de ateliere și a unor jocuri interactive pentru elevii de gimnaziu și liceu și realizarea unei expoziții de arhitectură și a unor prelegeri publice, în Sfântul Gheorghe. Activitățile destinate elevilor cuprind o secțiune teoretică, care constă în participarea la prelegeri și proiecții de filme despre arhitectură și identitatea spațiului rural, și o secțiune practică alcătuită dintr-un joc interactiv în care elevii au avut sarcina de a analiza și cerceta exemple de arhitectură rurală locală. Expoziția „Hambare abandonate”, rezultată în urma colaborării a trei țări învecinate (Italia- Tirolul de sud, Elveția- Graubunden, Austria- Vorarlberg) a explorat adaptările și reconversiile aduse în arhitectura rurală a satelor din Alpi odată cu schimbările în modul de trai al sătenilor, păstrând însă specificul local. Activitățile au avut ca scop aducerea arhitecturii în atenția opiniei publice și creșterea gradului de conștientizare a valorilor arhitecturii rurale în special.

 • Timbru de arhitectură OAR: 27.657 lei

ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC: PRACTICI DOCUMENTARE ȘI ARTISTICE CONTEMPORANE

OAR Filiala Teritorială București

Loc desfășurare: București

„Arta în spațiul public: practici documentare și artistice contemporane” a urmărit alcătuirea unui suport documentar și didactic pentru studierea practicilor artistice și teoretice de inserție a obiectului de artă în spațiul public. Proiectul, desfășurat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (UAUIM), și-a propus să fie un model de cercetare aplicativă în care informațiile de arhivă și experiența documentariștilor de la MNAC să susțină procese și produse durabile în scop educațional. În prima etapă proiectul a vizat utilizarea resurselor documentare deținute de Departamentul Documentare – Memorie digitală a MNAC pentru a crea un model de documentare a artei în spațiul public. A doua etapă a inclus deplasări documentare la Galați, Brăila și Medgidia, unde au fost analizate ambientări artistice monumentale. Rezultatele documentărilor au fost utilizate pentru crearea unor materiale de sinteză: site documentar, comunicări în cadrul unor conferințe, expoziție foto-documentară, cu scopul de a servi drept suport de documentare unor noi intervenții, cu sens, în spațiul public.

În cadrul unor evenimente publice s-au discutat aspecte ce țin de starea de conservare a unor lucrări de artă monumentală, relația acestora cu spațiul public în care se află, relevanța unor monumente și spații publice pentru viața urbană de astăzi și integrarea lor în regulamentele urbane actuale.

Relatare de e-zeppelin.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 25.466 lei

AGORA ÎNCOTROCENI

OAR Filiala Teritorială București

Loc desfășurare: București

Pornind de la rolul agorei, definită ca punctul central al orașului în care se concentra viața civică a orașelor antice grecești, „Agora Încotroceni” a fost pentru o zi un nod comunitar în cartierul Cotroceni și a susținut interacțiunea educativ-socială, pe teme de urbanism și arhitectură.

Tema proiectului s-a axat pe viața în cartier, cu preponderență pe „dimensiunea verde” a acestuia. Evenimentul, pe lângă concerte și proiecții de film, a susținut 4 ateliere interactive: „Agora Incotroceni” care a folosit arta stradală pentru a marca vizual zona agorei, „Copacul înCotroceni” a presupus o sesiune informativă și interactivă în care s-au prezentat tipurile de copaci din cartier și tehnici de toaletare adecvate pentru stimularea implicării active a locuitorilor, atelierul “Grădini și garduri înCotroceni” care a expus modele de bune practici privind împrejumuirea spațiilor private pentru promovarea coerenței stilului urbanistic al cartierului și atelierul „Decorațiuni înCotroceni” prin care s-a încurajat creativitatea și lucrul în echipă pentru copii. Proiectul a presupus, de asemenea, realizarea unui ansamblu de mobilier urban care se vor folosi și în cadrul evenimentelor ulterioare. La implementarea acestui proiect au conlucrat o serie de asociații: ÎnCotroceni – Oameni, Idei, Poveşti, CeRe  – Centrul de Resurse pentru participare publică și Stdio BAZAR – remorca de cercetare și activare.

Relatări de hotnews.rodigi24.rostiri.tvr.roagerpres.ro 

 • Timbru de arhitectură OAR: 24.570 lei

BUCUREȘTI – SPRE UN ORAȘ REZILIENT

OAR Filiala Teritorială București

Loc desfășurare: București

Proiectul „București – Spre un oraș rezilient” are ca scop dezvoltarea unei culturi urbane participative și pornește de la nevoia de informare, dialog și consens între actorii urbani: specialiști, cetățeni, organizații, grupuri de inițiativă și autorități publice. Proiectul a presupus organizarea a două ateliere de discuții, având ca invitați reprezentanţi ai Institutului de Proiectare și Dezvoltare Urbană din Praga (IPR), alături de care s-au dezbătut teme precum Dezvoltarea urbană și Spațiul public. În cadrul atelierelor s-a prezentat și dezbătut concluzia majoră a „Raportului pentru București 2016”, și anume, necesitatea înfiinţării Centrului de Urbanism București, o instituţie de gestiune și coordonare a dezvoltării urbane. La ateliere au participat reprezentanţi ai administraţiei publice, ai organizaţiilor profesionale și asociaţiilor cu activitate relevantă în domeniul urbanismului și politicilor urbane din Bucureşti. Discuţiile care au urmat vor constitui, împreună cu reacţiile strânse de la actorii urbani, parte integrantă a „Raportului pentru București” 2017, un document anual al OARB care are ca scop informarea și îmbunătăţirea politicilor publice pentru capitală.

 • Timbru de arhitectură OAR: 35.150 lei

PATRIMONIUL SPORTULUI: BAZE SPORTIVE URBANE DIN SECOLUL XX

OAR Filiala Teritorială București

Loc desfășurare: București

„Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX” este un demers inițiat de Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala București a Ordinului Arhitecților din România. Scopul acestui proiect pilot este de a aborda problematica construcțiilor sportive ce au potențialul de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural din România. În a doua jumătate a secolului XX, majoritatea centrelor urbane din România au fost dotate cu baze și ansambluri sportive, necesare practicării sporturilor de competiție, dar mai ales de agrement, care au devenit parte componentă a unei veritabile culturi naționale și locale a sportului. Ministerul Tineretului și Sportului își propune să demareze, în perioada 2016-2032, un amplu proces de dezvoltare a infrastructurii sportive, primul pas fiind întocmirea unui Registru național al bazelor sportive, ce se va constitui ca un instrument unitar de evidență și clasificare/omologare a spațiilor amenajate pentru sport. Proiectul de față și-a propus, astfel, să inventarieze și să cerceteze bazele sportive ce au potențialul de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural din România. Scopul nu este de a realiza o analiză exhaustivă, ci mai degrabă, de a atrage atenția asupra faptului că acestea nu constituie doar suportul fizic al desfășurării activităților sportive, ci au multiple valențe și potențialul de a genera beneficii, de natură culturală, socială și economică. Materialul rezultat în urma proiectului poate constitui un punct de plecare pentru o dezbatere mai largă asupra mijloacelor și instrumentelor de protejare și valorificare a patrimoniul sportului, dar și de repoziționare a acestuia în viața comunităților locale. Referințe: patrimoniulsportului.ro și academia.edu

 • Timbru de arhitectură OAR: 35.700 lei

LUMINA DIN MANSARDĂ

OAR Filiala Teritorială Muntenia Vest

Loc desfășurare: Târgoviște

„Lumina din mansardă” 2016 reprezintă a noua ediție a concursului național de artă și proză scurtă, care răspunde nevoii de cunoaștere și recunoaștere a valorilor arhitecturale puse în evidență în diverse forme artistice. Concursul asigură vizibilitatea arhitecturii în cadrul publicului larg și stimulează proactivitatea elevilor liceelor vocaționale de arhitectură și arte plastice. Cele 7 secțiuni ale concursului sunt: arhitectură, pictură, grafică, artă decorativă și monumentală, alte tehnici, foto-video și literatură. Pe lângă premiile acordate câștigătorilor, participanții la concurs primesc o broșură cu reproduceri ale celor mai apreciate lucrări, acestea urmând a fi itinerate în țară. Nevoia de continuitate a concursului a fost expusă de către elevi, profesori, comitete de părinți, arhitecți implicați în procesul de învățământ și conduceri ale liceelor, acesta fiind cel mai important concurs național anual, cu o participare medie de 400 de elevi.

 • Timbru de arhitectură OAR: 13.500 lei + 12.000 lei premii

ALEGE ARHITECTURA!

OAR Filiala Teritorială Nord Vest

Loc desfășurare: Baia Mare

Proiectul „Alege arhitectura!” s-a născut în cadrul parteneriatului pe care Filiala Nord Vest îl are cu Liceul de Arte din Baia Mare, al cărui scop principal este susținerea învățământului liceal de arhitectură. Din anul 2006, conducerea școlii a apelat la Filiala locală a OAR pentru susținerea orelor de proiectare ale clasei cu profil de arhitectură. Așadar, de zece ani, arhitecți din filială asigură continuitatea necesară desfășurării în bune condiții a învățământului liceal de specialitate și acordă premii și diplome anuale pe baza unor concursuri de proiecte jurizate la sfârșit de an. În anul 2016, susținerea proiectelor de atestat ale elevilor, la absolvirea liceului, a fost organizată sub forma unui eveniment mai amplu, cu deschidere spre public și cu invitarea unor reprezentanți ai facultăților de arhitectură din București, Cluj, Timișoara. Expoziția proiectelor de atestat a avut loc la Galeria de Arte din Baia Mare și a fost deschisă publicului larg timp de două săptămâni. Info pe maramuresmedia.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 5.207 lei + 1.080 lei premii

ZILELE CULTURII URBANE LA UZINA DE APĂ SUCEAVA

OAR Filiala Teritorială Nord Est

Loc desfășurare: Suceava

În 2016 a avut loc a V-a ediție a evenimentului regional „Zilele culturii urbane la Uzina de apă- Suceava”, cu tema „Patrimoniul construit între autorul anonim și personalitățile majore”. Evenimentul s-a desfășurat între 12 și 31 august 2016 și a cuprins expozițiile „Izvoare și popasuri”, „George Matei Cantacuzino – un modernist hibrid”, premiera filmului documentar „Letters of Longing: Romania’s Forgotten Modernist G.M. Cantacuzino” și conferințele „Mari personalități ale arhitecturii”, „George Matei Cantacuzino”, „Creatorul de arhitectură între anonimat și recunoaștere”, „Autorul anonim în arhitectură”. Manifestarea s-a dovedit a avea caracter regional, atrăgând participanți din județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, dar și din regiunea Cernăuți și din Republica Moldova și a prilejuit colaborarea cu Uniunea Arhitecților din Ucraina. Relatări de impactfm.ro și cinemasuceava.ro 

 • Timbru de arhitectură OAR: 41.500 lei

EXPOZIȚIE ȘI CONCURS DE FOTOGRAFIE DE ARHITECTURĂ OCTAVIAN RADU TOPAI

OAR Filiala Teritorială Timiș

Loc desfășurare: Timișoara

Proiectul cultural „Expoziţie şi concurs de fotografie de arhitectură Octavian Radu Topai” constă în organizarea unui concurs național dedicat deopotrivă persoanelor din sfera arhitecturii și publicului larg. Proiectul își propune: stimularea responsabilității asupra fondului construit; generarea unei forme de dialog între diferiţii participanţi la viaţa mediului construit prin juxtapunerea viziunilor unice fiecărui artist fotograf; promovarea tinerelor talente în domeniul fotografiei; aducerea în atenţia publicului larg a arhitecturii de calitate dar şi a problemelor cu care se confruntă mediul construit contemporan.

Acordarea premilor din cadrul concursului național de fotografie de arhitectură “Premiul Octavian Radu Topai” 2016, a avut loc în cadrul ultimului eveniment al bienalei timișorene de arhitectură BETA 2016 și anume Gala de premiere, care a avut loc la Muzeul de Artă Timișoara.

Website PORT: http://premiuloctaviantopai.ro/

 • Timbru de arhitectură OAR: 24.517 lei + 6.000 lei premii

ARHITECTURA INTERBELICĂ PE LITORALUL ROMÂNESC

OAR Filiala Teritorială Dobrogea

Loc desfășurare: Constanța

Expoziția „Arhitectura interbelică pe litoralul românesc” descrie principalele clădiri realizate în stil modernist și pe autorii ei, în perioada interbelică, când majoritatea arhitecților români de notorietate au activat pe litoralul românesc. Pornind de la nord, de la Cetatea Albă, pânâ la plaja de la Ecrene din sud, arhitecții au fost autorii unor clădiri cu funcțiuni diverse, pornind de la locuințe individuale sau colective, până la hoteluri, sanatorii, spitale sau aerogări și s-au implicat și în sistematizarea unor localități. Printre ei s-au aflat: G.M. Cantacuzino -Hotelul Rex Mamaia, Hotelul Bellona Eforie, Henriette Delavrancea Gibory -Primăria din Balcic, Horia Creangă -Yacht Club Eforie,Victor Ștephănescu -Cazinoul din Mamaia, Bursa Maritimă din Portul Constanța, Harry Goldstein (Horia Maicu), Ioan Căpșuneanu -Școala I.G. Duca Constanța, Cazinoul Maritim Mamaia, Blocul Otava, Institutul Bioceanic Constanța, Remus Iliescu, Paul Smărăndescu, Arta Cerkez -Hotelul Mamaia, Cazinoul Carmen Sylva, Angelo Viecelli, Constantin Drugu -Aerogara Constanța, George Andriescu, I.C. Roșu, Nicolae Nenciulescu -Stabilimentul Băilor de Nămol din Eforie Nord, Abatorul de Export din Constanța, Constantin Iotzu -Casa Corpului Didactic Eforieetc.

Expoziția, al cărei autor este arh. Radu Cornescu, are 66 de panouri, a fost vernisată în incinta Cazinoului din Constanța și va fi itinerată în principalele orașe ale țării. Relatări în telegrafonline.romangalianews.roziare.comoar-bucuresti.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 16.240 lei

EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ A ARHITECȚILOR CONSTĂNȚENI

OAR Filiala Teritorială Dobrogea

Loc desfășurare: Constanța

„Expoziţia de Artă Plastică a Arhitecţilor Constănţeni” prezintă lucrări de pictură și grafică realizate de arhitecții Marian Pamfiliu Mateescu, Dan Corneliu, Ion Bârlădeanu, Teodor Ion, Alexandru – Mihai Costandache, Marian Radu, Cătălin Botezatu și Cosmin Boghiță. Arhitecții constănțeni au organizat încă din 1970 expoziții de artă plastică, cu diverse tematici și în diferite tehnici. Expoziția a avut loc la Muzeul de Artă Constanţa și a pus la dispoziția participanților Catalogul Expoziției, în care a fost cuprinsă prezentarea fiecărui autor și a principalelor lucrări expuse. Relatare de observator.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 6.000 lei