RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde descrieri ale proiectelor câștigătoare în sesiunea de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR, în sesiunile anterioare. 

ELIMINAREA TIMBRULUI DE ARHITECTURĂ? 

În primăvara anului 2018, o nouă inițiativă legislativă a Senatului solicită eliminarea Timbrului de Arhitectură, motivând lipsa de transparență în alocarea fondurilor și încărcarea administrației locale cu obligația de a colecta taxa de timbru din taxa de autorizare de construire. Deși acest mod de primire este reglementat prin legea 35/1994 a timbrului cultural, de fapt nu se propune modificarea legii în sensul derogării administrației publice, ci este o tentativă de eliminare completă doar a timbrului arhitecturii din sectorul timbrului cultural. În această cheie, Ordinul Arhitecților din România a lansat campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ, un apel către beneficiarii direcți ai timbrului care le oferă un instrument de suport al timbrului. 

În paralel, Ordinul a exemplificat beneficiile timbrului pentru anul 2017, ultima finanțare încheiată, dar mai ales finațarea care a avut loc între un proiect legislativ anterior, din anul 2016 și cel prezent, din 2018. 

CE ZICE LEGEA 35/1994? 

Prin legea 35/1994, 0.05% din valoarea declarată a investițiior vine alocată organizațiilor profesionale din domeniul arhitecturii, respectiv Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România. Suma este colectată de autoritățile locale, pentru a fi ulterior virată spre una dintre cele două organizații (în funcție de opțiunea trecută) pentru a fi utilizat în următoarele scopuri: 

a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional;

b) participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate;

c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare;

d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale;

e) completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi;

f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari;

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare;

i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţară. cât şi în străinătate;

j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;

k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creaţie ai căror autori sunt români sau reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România;

l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.

Limitele utilizării acestui fond sunt stabilite prin lege. Prin comunicatul de presă, OAR a demontat nota de fundamentare care acuza organizația noastră de utilizarea netransparentă a acestui fond și a pus la dispoziția autorităților publice o serie de documente care arată modul de utilizare a acestuia. 

CUM SE OBȚINE FINANȚAREA? 

Proiectele și inițiativele care doresc finanțare prin Ordinul Arhitecților din România se înscriu la sesiunile de finanțări nerambursabile din Timbrul de arhitectură organizate de OAR în 2017, având ca principii de alocare 

RETROSPECTIVĂ

(în curs de actualizare)

Va urma:

RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2015