Înalta Curte de Casație și Justiție: Dovada de luare în evidență, obligatorie pentru emiterea autorizației de construire / desființare a construcției

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a respins, ca neîntemeiată, acţiunea depusă de un arhitect în contradictoriu cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, acțiune prin care reclamantul solicita anularea literei f din Formularul F8 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/12.10.2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Paragraful respectiv prevede că la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare a construcției trebuie să fie anexată dovada înregistrării documentației la OAR.

Eliminarea dovezii de luare în evidență ar însemna printre altele, lipsa unei evidențe cu intervențiile realizate asupra mediului construit, imposibilitatea OAR de a confirma dreptul de semnătură și întinderea acestuia, precum și încurajarea comportamentelor neloiale, ceea ce poate crea prejudicii grave.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Ordinul Arhitecților din România a luat parte la proces ca intervenient voluntar accesoriu pentru a susține importanța dovezii de luare în evidență și pentru a demonstra că aceasta produce numeroase efecte, atât în beneficiul arhitecților, cât și față de autoritățile publice.

Alexandru Găvozdea, președinte OAR, explică: „Necesitatea emiterii dovezii de luare în evidență pentru societate, autorități și clienți nu este imediat vizibilă pentru arhitecți, contestarea utilității putând ajunge, iată, la acțiuni excesive, precum cea de față.”

El detaliază importanța dovezii de luare în evidență: ”Având în vedere distribuția foarte largă a mecanismului (toate procedurile de autorizare a construirii din toată țara), nivelurile diferite de înțelegere ale actorilor, dar și neuniformitatea utilizării instrumentului, înțelegem necesitatea revenirii periodice cu informări, explicații și susținerea utilității emiterii dovezii de luare în evidență.

Avantajele imediate ale clienților publici și privați, ale societății și autorităților sunt, în fapt, însoțite de avantaje indirecte, care derivă din procesul de emitere a dovezii, sub forma rapoartelor sintetice privind piața de arhitectură pe care tocmai le-am publicat, dar și protejarea profesioniștilor de impostori și falsificatori care erodează nu doar piața, ci și respectul față de profesia de arhitect.”