Informare OAR despre certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici CAEN 7111

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În demersul de reglementare a certificării, Ordinul Arhitecților din România se distinge în cadrul Protocolului de colaborare al Asociațiilor Profesionale și Patronale din Domeniul Construcțiilor prin faptul că este o organizație profesională cu atribuții în autorizarea exercitării profesiei, potrivit legii. Astfel, OAR are deja mecanisme proprii de acordare a calificărilor persoanelor fizice (prin gestiunea dreptului de semnătură), mecanisme pe care le va dezvolta pentru calificarea tehnico-economică a operatorilor economici.

În urma ședințelor avute de la începutul anului 2019, Grupurile de Lucru competente din cadrul Ordinului Arhitecților din România (OAR) nu au ajuns încă la un consens cu privire la scopul și mecanismul de certificare, dar susțin ca această certificare, în cazul în care proiectarea și consultanța de arhitectură nu pot fi exceptate, să fie efectuată de către OAR.

Din acest motiv, Ordinul Arhitecților din România susține realizarea la nivelul organizației noastre a certificării calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici (OE) / asocierilor de operatori economici (AOE) care desfășoară activități cuprinse exclusiv în CAEN 7111 și se angajează să participe la centralizarea certificatelor de calificare prin comunicarea calificărilor în domeniul arhitecturii. Această centralizare va putea fi făcută sub orice formă va fi stabilită în urma consultărilor realizate de reprezentanți ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) cu OAR și cu restul partenerilor din domeniul construcțiilor.

Totodată, întrucât ultima formă de propunere a mecanismului de certificare transmisă către MDRAP nu este în acord cu poziția exprimată de organizația noastră, și până la clarificarea raportului dintre organizațiile membre ale Parteneriatului, OAR  își rezervă dreptul de a susține în fața autorității competente poziția convenită la nivel intern, în mod nemijlocit.

OAR își va pune la dispoziție experiența pentru a sprijini demersurile partenerilor de reglementare a unui sistem de certificare a calificării tehnico-profesionale a OE din domeniul construcțiilor care să asigure tratamentul egal al tuturor operatorilor economici și liberul acces la piață. În același timp, urmărim transparența criteriilor, măsurilor și a mecanismului asociate certificării calificării tehnico-profesionale, proporționalitatea criteriilor și măsurilor în sensul obținerii rezultatelor dorite prin folosirea minimului necesar de cerințe, dar și asumarea răspunderii atât de către autorități, cât și de OE/AOE.

Susținem și ca, în cazul altor activități care excedează CAEN 7111, certificarea calificării tehnico-profesionale să fie efectuată de organisme competente în domeniile respective de activitate.

Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România