IN MEMORIAM profesor em. Arh. Emil Barbu Popescu – MAC (15.09.1938 – 09.01.2024)

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

OAR anunță cu deosebită tristețe despărțirea, în seara zilei de 9 ianuarie, de arhitectul și profesorul Emil Barbu Popescu, cel pe care numeroase generații de arhitecți l-au numit cu prietenie Mac Popescu.

Născut în 1938, diplomat al Școlii noastre de arhitectură în 1970, întreaga activitate a lui Mac Popescu a marcat viața Școlii, a arhitecților și a profesiei noastre. A fost leader al studenților arhitecți și fondator al celebrului Club A (Clubul Arhitecturii) și al Clubului Sportul Studențesc, care au fost repere ale vieții studențești din ultimele decenii ale secolului al XX-lea. Ca profesor, șef de departament, decan și rector al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a fost un catalizator activ al modernizării învățământului românesc și al deschiderii acestuia către orizonturile academice europene. Ca arhitect a construit edificii de referință alături de tineri arhitecți a căror carieră a lansat-o și a căror prietenie a câștigat-o durabil.

Mac Popescu a fost activ implicat și în viața Ordinului Arhitecților din România încă de la începuturile asociației: ca membru în Consiliul Național al Ordinului (2001-2010) și Vicepreședinte pentru domeniul educației (2002-2010), de numele lui se leagă o intensă activitate pentru primirea în profesie a absolvenților din întreaga țară, pentru ridicarea nivelului profesiei și pentru integrarea arhitecților români în lumea practicii internaționale.

Nu întâmplător, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” – București, Uniunea Arhitecților din România și Fundația Arhitext i-au dedicat în 2918 volumul omagial MAC 80. Emil Barbu Popescu – Contribuții la Dezvoltarea Arhitecturii Românești și a Invățământului de Specialitate, iar în 2022, la Anuala de Arhitectură București i s-a acordat premiul Opera Omnia pentru întreaga carieră profesională și didactică. Dar mai departe de aceste onoruri, personalitatea lui Mac Popescu va rămâne una dintre „legendele” Școlii de arhitectură Ion Mincu.

Condoleanțe familiei și tuturor celor ce îl poartă în gând pe omul, arhitectul și profesorul Emil Barbu Popescu – Mac. onorându-i memoria.

Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Amzei joi, 11 ianuarie 2024, ora 15.00, unde va rămâne până sâmbătă la prânz pentru priveghi. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 13 ianuarie 2024, ora 13.30 la Biserica Amzei. Înhumarea va avea loc la Cimitirul Ghencea Civil, în jurul orei 15,00.

Curriculum Vitae Emil Barbu Popescu – Mac

Emil Barbu Popescu a absolvit in 1964 Şcoala Tehnică Postliceală de Arhitectură din Bucureşti şi in 1970 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. În 1980 a susţinut teza de doctorat pe tema „Construcţiile de cultură şi coeziune socială pentru tineret”. De la absolvire, a avut in permanenţă funcţia de bază la Institutul de Arhitectură (devenit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu), succesiv cu funcţiile de asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor. A avut succesiv funcţiile de decan (1996), prorector (1998), rector (2000) şi preşedinte (2008 – 2012) al UAUIM, unde in prezent deţine calitatea de preşedinte de onoare. Activitatea didactică s-a desfăşurat la nivelul atelierului de proiectare, completand aceasta cu activitatea metodologică şi de management de atelier. A urmărit in permanenţă modernizarea procesului de pregătire a studenţilor la atelierul de proiectare, a formulat in calitate de decan noul plan de invăţămant, cu trecerea la sistemul de credite. A dezvoltat activitatea specifică de informatică, cu modernizarea sistemului de documentare şi informare şi a organizat manifestări de specialitate la nivel naţional sau internaţional. A iniţiat dezvoltarea mai multor centre de cercetare, proiectare şi studii de specialitate. A organizat cursuri postuniversitare de specialitate, a condus reorganizarea sistemului de invăţămant postuniversitar şi a coordonat Comisia de Implementare a Programului de formare continuă.

Activitatea profesională in domeniul arhitecturii s-a soldat cu realizarea a peste 80 de proiecte de construcţii, cele mai importante făcand obiectul unor premii naţionale sau internaţionale de arhitectură. Între acestea amintim complex-urie pentru studenţi sau pentru tineret, lucrările pentru domeniul sportului (construcţii, stadioane – inclusiv Arena Națională), refacerea Bibiotecii Naţionale, construcţii ale unor facultăţi ale Universităţii Politehnice Bucureşti.

Activitatea profesională in domeniul urbanismului a avut drept rezultat lucrări de anvergură de tip PUG, PUZ sau PUD pentru cca. 20 de proiecte, privind Municipiul Bucureşti sau localităţi din provincie.

A avut o susţinută prezenţă in calitate de profesionist arhitect in organizaţii profesionale şi societăţi ştiinţifice de specialitate : membru in consiliile de administraţie a unor institute de proiectare, conducerea de jurii de specialitate, membru in comisii de specialitate de nivel naţional sau european, calitatea de preşedinte al unor societăţi sau comisii. De asemenea, a avut calitatea de membru şi funcţii de răspundere in cadrul mai multor comisii sau organizaţii de nivel naţional sau european. Activitatea depusă s-a reflectat intr-un număr mare de publicaţii de specialitate. A avut de asemenea prezenţe in mai multe expoziţii de specialitate, printre care şi o expoziţie personală, şi a organizat expoziţii de arhitectură romanească in străinătate.

Realizările pe parcursul carierei au fost onorate prin numeroase distincţii şi premii de prestigiu, obţinute in ţară sau din partea unor institute sau organizaţii din străinătate. Privită pe ansamblu, activitatea pe plan didactic şi profesional a d-lui prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu poate fi apreciată ca o contribuţie de excepţie la dezvoltarea activităţii de arhitectură şi urbanism şi poate justifica primirea sa în cadrul membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.