O nouă sesiune de finanțare a proiectelor prin Timbrul Monumentelor Istorice

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea sesiunii I / 2022 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).

Suma disponibilă pentru finanțare este de 5.000.000 lei. Aceasta va fi alocată pentru proiecte care se înscriu în patru categorii:

  • intervenții de urgență (1.500.000 lei);
  • pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei);
  • Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei);
  • Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei).

Priorități finanțare 2022

Priorităţile INP în vederea finanţării prin Timbrul Monumentelor Istorice 2022 sunt:

  • punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
  • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice;
  • contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural.

Prin urmare, primele două apeluri – intervenții de urgență și proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate națională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare și punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare și de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

„Marcăm, astfel, recenta includere a Roșiei Montane pe Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) și pe cea a Patrimoniului Mondial în Pericol printr-un subprogram special,  prin care sperăm să putem finanța lucrări de întreținere și reparații la cât mai multe monumente istorice din această localitate prezentă de ani buni pe Lista Monumentelor Istorice de importanță națională dar văduvită de investiții” declară Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Peste 60 de proiecte au beneficiat în ultimii doi ani de finanțare prin sumele strânse din contribuțiile la Timbrul Monumentelor Istorice. O categorie importantă o reprezintă proiectele de elaborare a documentației tehnico-economice necesare pentru intervenții de restaurare ulterioare.

Pentru beneficiarii subprogramului Proiectare, finanțarea TMI a însemnat un sprijin esențial pentru elaborarea și avizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) – o precondiție pentru accesarea, în perioada imediat următoare, a unor fonduri mai consistente, dedicate restaurării monumentelor istorice (prin fonduri UE, naționale, regionale etc).

Eligibilitate

Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României.

Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiții specifice de eligibilitate și vă invităm să consultați pagina ACEASTA pentru studierea documentației aferente înscrierii cu proiecte și a criteriilor pentru acordarea finanțării.

Valoare maximă finanțare

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenții de urgență (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sub-programul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Valoare minimă cofinanțare

Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate.

Institutul Național al Patrimoniului acordă aceste finanțări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și decembrie 2022.

Deadline depunere aplicații

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 1 februarie 2022, ora 16:00, iar depunerea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, începând cu 3 ianuarie 2022 pe platforma DEDICATĂ. 

Sesiuni publice de clarificare

În perioada următoare se vor desfășura sesiuni de clarificare publice (online) pentru fiecare dintre cele 4 subprograme ale prezentului apel.

Calendarul acestora va fi anunțat în timp util, atât pe pagina www.patrimoniu.ro, cât și prin email către beneficiarii care și-au manifestat interesul abonându-se la notificări, AICI .

Informații suplimentare

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73.