OAR lansează două rapoarte de analiză a pieței de arhitectură și construcții din România

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea a două instrumente de analiză a pieței de arhitectură și construcții din România: Raport SiOAR 2018-2020, cu adresabilitate generală, și Raport SiOAR 2018 – 2020 Filiale teritoriale, care se adresează în primul rând filialelor OAR și membrilor lor.

Realizate pe baza datelor înregistrate de arhitecți în Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România în cadrul procesului de luare în evidență a proiectelor de arhitectură, cele 2 rapoarte „oferă imaginea unei piețe neomogene, uneori surprinzătoare, alteori confirmând ipoteze formulate instinctiv de unii dintre actorii și factorii interesați” afirmă arh. Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului.

Este pentru prima dată de la introducerea Sistemului Informatic al Ordinului Arhitecților din România când Ordinul publică astfel de date, iar rezultatele obținute, grupate și prezentate publicului larg în aceste două rapoarte, indică potențialul uriaș pe care astfel de analize îl pot avea pentru cunoașterea pieței de profil din România. Totodată, derularea acestui proces a evidențiat în mod cert necesitatea de a corecta modul de colectare a datelor și a responsabiliza profesioniștii, în vederea completării corecte și complete a documentației în SIOAR.

„Am observat și o serie de realități declarate diferit de ceea ce cunoaștem realmente din piață, un exemplu notoriu fiind declararea subevaluată a valorii de investiție, în tentativa de a micșora valoarea taxei de emitere a autorizației de construire – însă cum această practică pare să fie generalizată la nivel național, proporțiile se păstrează, iar graficele și hărțile își păstrează relevanța.” explică arh. Alexandru Găvozdea.

Raportul SiOAR 2018-2020 general prezintă, în ansamblu, la nivel național, ce tipuri de proiecte / lucrări proiectează arhitecții membri OAR, oferind statistici în funcție de tipul de județ și localitate în care se va realiza investiția, coroborate cu tipul de beneficiar al investiției și detaliind tipurile de proiecte de investiție și evoluția indicatorilor.

Raportul SiOAR 2018-2020 Filiale teritoriale oferă, în plus, o analiză internă a organizației și a membrilor săi. Astfel, documentul oferă informații concentrate despre membrii OAR, de la distribuția lor la nivel de filiale, vârsta lor medie și ponderea pe sexe, până la distribuția contractelor după forma de exercitare a profesiei, grupele de vârstă și genul membrilor și, nu în ultimul rând, despre distribuția arhitecților stagiari înscriși în 2020. În plus, analiza ”Ce proiectează membrii OAR” este detaliată în funcție de caracteristicile demografice ale membrilor deponenți a dovezilor și de caracteristicile entității juridice reprezentate de membrul deponent.

Ambele rapoarte conțin o pagină introductivă cu rolul de a explica termenii și modalitățile de calcul ce stau la baza informațiilor și analizelor furnizate, ca de exemplu utilizarea valorii mediane pentru valorile de investiție și suprafața desfășurată.

„Periodicitatea cu care vom actualiza aceste rapoarte sectoriale va fi variabilă, având în vedere modernizarea colectării datelor ca urmare a învățămintelor din această primă serie oficială de analize și va ține cont de utilitatea acestora pentru factorii interesați și de ecourile acestei prime ediții.” apreciază arh. Alexandru Găvozdea. 

A doua ediție, Rapoartele SIOAR 2021 pot fi consultate AICI