Primăria Municipiului Iași scoate la concurs un post de consilier – Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Sursă photo: primaria-iasi.ro

Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism, Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente.

Condiții specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, domeniul urbanism sau domeniul construcțiilor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

Etapele concursului

 • Depunere dosare concurs:  04.04.2022 – 26.04.2022;
 • Selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă: 10.05.2022, ora 10.00;
 • Interviul se susține, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia / tematica de concurs

 • Constituţia României, republicată;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr.350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Ordin nr.839/2009 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • Ordin nr.233/2016 a M.D.R.A.P. – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentelor de urbanism.

Relații suplimentare

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Iași – Bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.27.

Informații complete despre atribuțiile postului, formularul de înscriere la concurs și alte informații relevante sunt disponibile în anunțul postat de Primăria Municipiului Iași.