Prevederi fiscale OUG 11/2021 care vizează profesia de arhitect

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

14 septembrie 2021

Ordonanța de Urgență 11/2021 prelungește o serie de măsuri fiscale ce au scopul de a veni în sprijinul mediului de afaceri și, totodată, introduce noi modificări legislative.

Iată care sunt modificările principale aduse Codului de procedură fiscală, prevederi legislative care vizează și BIA / firmele de arhitectură. Aceste modificări urmează să intre în vigoare treptat.

OBLIGAȚIA ÎNROLĂRII ÎN SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV)

Următoarele categorii de persoane au obligația, începând cu data 1 martie 2022, de a se înrola în sistemul de comunicare electronică ANAF, adică în SPV:

  • Persoanele juridice;
  • Asocierile și alte entități fără personalitate juridică;
  • Persoanele fizice care desfășoară profesii liberale sau exercită o activitate economică în mod independent (PFA, II, IF).

Prin urmare, ele vor avea obligația de a depune documente la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță. De asemenea, organul fiscal transmite actele administrativ fiscale și cele de executare silită din partea organelor de executare prin intermediul SPV.  

NOTĂ: după 1 martie 2022, nu vor fi luate în considerare documentele în format letric depuse la organul fiscal, acesta urmând să notifice contribuabilii / plătitorii că au obligativitatea de a comunica prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

PERMANENTIZAREA PROCEDURII DE EȘALONARE LA PLATĂ ÎN FORMĂ SIMPLIFICATĂ

Procedura eșalonării la plată prin procedură simplificată devine o măsură permanentă începând cu data de 1 octombrie 2021.

Astfel, după 1 octombrie, contribuabilii vor putea solicita să solicite la la plată obligațiile fiscale principale și accesoriile restante, cu condiția ca vechimea lor să fie de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii și care sunt nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Eșalonarea la plată prin procedură simplificată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală și se aprobă pe o perioadă de maxim 12 luni.

Pentru a obține eșalonarea la plată, persoana juridică / fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  • Depune o cerere la organul fiscal;
  • Nu se află în procedura falimentului;
  • Nu se află în dizolvare;
  • Nu înregistrează obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • Nu se află în insolvență;
  • A depus toate declaraţiile fiscale. Această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

NOTĂ: Toate cererile de eşalonare la plată care au fost depuse și sunt în curs de soluționare la data de 1 octombrie 2021 potrivit OUG nr. 181 urmează a fi soluționate conform normelor legale în vigoare la data depunerii cererii. De asemenea, eșalonările la plată acordate conform OUG nr. 181/2020 se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă.

Eșalonarea la plată a fost introdusă inițial prin OUG 181/2020 pentru obligațiile fiscale restante acumulate după data declarării stării de urgență cu aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv.

EXTINDEREA MĂSURII PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR INTRODUSĂ PRIN OUG 69/2020

Se extinde anularea dobânzilor și penalităților de întârziere și pentru obligațiile fiscale datorate anterior datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 .

Condiții de stingere a accesoriilor sunt:

• Obligațiile fiscale principale sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe (3 septembrie 2021).

• Cererea de anulare a accesoriilor este depusă până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

NOTĂ: persoanele fizice și cele juridice, entități fără personalitate juridică etc. pot solicita anularea obligațiilor accesorii pentru obligatiile fiscale datorate anterior datei de 31 martie 2020, prin depunerea formularului D3 „Cerere anulare a obligațiilor de plată accesorii” până la data de 31 ianauarie 2022 inclusiv.

La data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează, precum și a îndeplinirii celorlalte criterii menționate în OUG nr. 69/2020.

Puteți consulta AICI textul Ordonanței de Urgență 11/2021.