Start înscrieri la opţionalele integrate De-a arhitectura din anul şcolar 2021-2022

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

APEL PROFESORI ȘI PROFESIONIȘTI:  ARHITECŢI, URBANIŞTI, PEISAGIŞTI, ARHITECŢI DE INTERIOR ŞI STUDENŢI ARHITECŢI 

Asociaţia De-a Arhitectura a început deja pregătirile pentru a oferi, în anul școlar 2021-2022, asistenţă claselor din ciclul primar gimnazial şi liceal, învăţământ de stat, care doresc să desfăşoare cursuri de educație non-formală în arhitectură.  

Astfel, în perioada 20 ianuarie – 15 martie 2021, asociaţia invită profesorii din ciclul primar şi gimnazial de la şcoli de stat, din mediul rural şi urban,  să se înscrie pentru a primi asistenţă în derularea cursurilor opţionale integrate ce explorează mediul construit „De-a arhitectura mini” și „De-a arhitectura în orașul meu”:

 • pentru elevii din clasa I sau a II-a: DE-A ARHITECTURA MINI, curs opţional integrat – cu programa şcolară elaborată şi ghid pentru îndrumare;
 • pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a: DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU, curs opţional integrat, ce face parte din oferta la nivel naţional, cu programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, ghid pentru îndrumare şi diverse materiale didactice.

În ultimele 10 luni educația copiilor și a tinerilor a trecut prin nenumărate încercări, profesorii au fost nevoiți să renunțe la maniera de predare verificată în timp și să inoveze în limita noilor mijloace de interacțiune, părinții s-au văzut nevoiți să contribuie și mai mult de acasă la educația copiilor, iar cei din urmă au obosit în fața ecranelor tânjind după prieteni, îmbrățișări în recreație și activități la clasă.

Nu știm ce ne va aduce noul an școlar care va începe din septembrie, dar știm că e mai multă nevoie ca oricând de materiale de studiu interesante, adaptate perioadei prin care trecem și îndreptate către viitor, care să păstreze lecțiile desprinse din această perioadă de continuă inovare. Am devenit mai buni observatori a ceea ce ne înconjoară, vedem mai limpede și ne devine clar ce trebuie îmbunătățit. Studiul arhitecturii și al mediului construit ne este util o viață întreagă, fie că alegem să trăim în oraș sau la țară.” De-a Arhitectura

În programul de asistenţă gratuită se pot înscrie numai şcolile de stat, învăţământ gratuit. Alte entităţi (cum ar fi şcolile private, cluburile sau programele afterschool) care doresc sprijin pot contacta asociaţia pentru stabilirea detaliilor unei eventuale colaborări.

CE CUPRINDE ASISTENȚA DE-A ARHITECTURA?

Pentru „De-a arhitectura mini”

 • curs online de pregătire pentru profesorii şi specialiştii/arhitecţii implicaţi;
 • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghidul îndrumătorului cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore;
 • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiențe în grupul îndrumătorilor, coordonare regională;
 • certificate pentru profesori şi elevi.

Pentru „De-a arhitectura în orașul meu”

 • pregătire prealabilă obligatorie înaintea începerii anului școlar (modul de formare online, atelier de formare cu aplicații practice);
 • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghid metodologic cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii, exerciții, jocuri, ghiduri de expediţie și activități hands-on etc.);
 • acces la materialele auxiliare pentru elevi (caietul elevului cu fişe de lucru şi fişe recapitulative); în funcţie de sponsorizări, pot fi disponibile gratuit pentru părinţi, caietele elevilor în formă tipărită și/sau materiale de bricolaj pentru activitățile elevilor în cadrul cursului;
 • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiență în grupul îndrumătorilor, coordonare regională, promovare;
 • certificate pentru profesori şi elevi.

În plus, acolo unde are posibilitatea, asociația oferă asistenţa unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist) care participă de asemenea la programul de pregătire şi care sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, în pregătirea și predarea orelor, prin prezență directă sau online, după caz.

Pentru a putea oferi această asistență specializată, De-a Arhitectura invită arhitecţii, urbaniştii, peisagiştii, arhitecţii de interior şi studenţii arhitecţi care doresc să contribuie la educarea societății asupra valorilor mediul construit şi a arhitecturii să se înscrie în echipa De-a arhitectura ca voluntari, pentru a oferi sprijin profesorilor în anul şcolar 2021-2022.

De-a Arhitectura creează conținuturi de valoare cu ajutorul profesioniștilor mediului construit de 7 ani, resurse gratuite ce sunt utilizate de către profesori în mod complementar cu alte materii, fiind construite astfel încât să realizeze conexiuni între subiectele studiate în mod tradițional, de la limba română (prezentare), la matematică (reducerea la scara omuleţului LEGO, proporţiile, unităţile de măsură), la geografie (lecţiile despre cadrul natural), la istorie (lecţiile despre specificul şi memoria locului) și vom continua să creăm și să inovăm în educația de mediu construit și să fim alături de copii și profesori.” – De-a Arhitectura

Cursurile asociației despre arhitectură şi oraş sunt o experienţă unică pentru şcolari, mai ales datorită prezenţei unui specialist la ore. Dincolo de experiența și bagajul de cunoștințe noi, voluntarul aduce în faţa celor mici pasiunea sa pentru profesie şi un mod jucăuș de a aborda realitatea înconjurătoare.

Un arhitect voluntar poate susţine desfăşurarea unui curs De-a arhitectura în şcoli în două feluri:

 • asistarea unei singure clase pe parcursul unui an şcolar (septembrie-iunie), în echipă cu învăţătorul/profesorul; presupune prezenţa la fiecare oră de curs, pregătirea orelor şi discuţii de feedback;
 • asistarea uneia sau mai multor clase la distanţă, pe parcursul unui an şcolar; presupune comunicarea (în general săptămânală) cu învăţătorul clasei, prin întâlniri online, pentru a-l ajuta să pregătească şi să susţină independent unele lecţii, precum şi predarea, în online, a celor unde prezenţa sa este necesară; această modalitate le este accesibilă voluntarilor veterani, care au predat cel puţin un an în manieră directă.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să consulte şi să se înscrie pe pagina web dedicată şi să contacteze asociaţia pentru alte detalii la: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) finanţează o parte a programelor Asociaţiei De-a Arhitectura prin taxa „Timbrul Arhitecturii”. Programul cultural De-a arhitectura a fost iniţiat în 2011, iar din anul 2016 OAR a decis ca acest program să devină program cultural prioritar deoarece răspunde celor cinci criterii ale programelor culturale prioritare: amploarea, singularitatea, unicitatea, complexitatea şi calitatea.

                                                                                                                                                               ***

Asociaţia De-a Arhitectura este o organizaţie culturală formată din arhitecţi şi profesori care dezvoltă, din 2012, implementează şi promovează educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg, în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Programele educaţionale se desfăşoară cu precădere în şcoli sub forma cursurilor opţionale, dar şi în muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură şi design.